Det handler om å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for de ansatte, og å verne om omgivelsene. I Norge er det strenge krav til HMS-arbeid, og bedrifter har et ansvar for å følge disse kravene.

Hva er HMS-lovverket?

HMS-lovverket i Norge er omfattende og inneholder en rekke lover og forskrifter. De viktigste lovene er:

Les mer om dette