Et verneombud er en viktig rolle i arbeidslivet, og spiller en sentral rolle i å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke firmaer som er pliktige til å ha et verneombud, og hvorfor dette er viktig.

Hvem trenger verneombud?

I følge Arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter med mer enn 5 ansatte ha et verneombud. Alle arbeidstakere skal regnes med, også de som jobber deltid eller er midlertidig ansatt.

Virksomheter med 1-4 ansatte må inngå annen avtale med arbeidsgiver om hvordan vernearbeidet skal ivaretas.

Les mer om dette