Vi besøkte nylig Anleggsmaskiner AS i Trondheim for å lære mer om selskapet og hvordan de bruker SmartDok for å kvalitetssikre prosjektene, etterleve dokumentasjonskrav og jobbe mer effektivt.

For Anleggsmaskiner er det avgjørende å fremstå som ryddige og pålitelige overfor kunder og byggherrer. For å oppnå dette, og stadig forbedre seg, har selskapet tatt i bruk SmartDok som verktøy for dokumentasjon og kvalitetssikring.

– Vi er veldig glade i SmartMEF, sier funksjonær Ingrid Alstad, som både er å finne i gravemaskinen og inne på kontoret for å følge opp prosjektene.

SmartMEF er MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok, og Anleggsmaskinen er ett av 1400 selskaper i MEF som nå har kommet i gang med systemet.

Her dokumenterer vi og kvalitetssikrer utført arbeid. Vi har tilpasset sjekklistene til prosjektene, og opplever det som veldig brukervennlig, legger hun til.

En skal kunne stole på at når Anleggsmaskiner AS har gjort jobben er den gjort skikkelig!

Les mer her