En byggenæring uten skader og uhell krever gode systemer, sunne holdninger og god kompetanse. Kan SmartDok hjelpe din bedrift?

Snekker Finnmarkshallen

En sikker byggenæring er noe som alle burde jobbe etter. Bildet viser entreprenør 2Tal i Alta. Selskapet har vært med å bygge ut Finnmarkshallen, og har hatt stort fokus på HMS. Foto: Lasse Sørnes.

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Prosessen munnet ut i en «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring»

Underskriverne av Charteret deler en nullvisjon for skader i bygge og anleggsnæringen, og er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted. Underskriverne omfattet myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende, arbeidstakerne og NTNU.Gjennom Charteret påtar Underskriverne seg et ansvar for å gjøre en spesiell innsats på noen utvalgte områder. Her er mer informasjon om hva charteren for 2017 inneholder.

2Tal i Alta er en av Finnmarks ledende entreprenører og har mange pågående prosjekter som  krever full fokus på HMS.

– HMS er det viktigste punktet i en hver byggeprosess. Hos oss er dette alltid hovedfokuset uavhengig om det gjelder internt eller i prosjekt, sier prosjektingeniør Birger Aleksander Hansen i 2Tal.

Hvordan kan SmartDok hjelpe din bedrift til å nå nullvisjonen?

Med HMS/KS modulen i SmartDok kan du enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Du kan også enkelt ta bilder sammen med sjekklistene. Når du sender disse inn havner de på rett prosjekt, slik at det blir enkelt for prosjektleder/HMS leder å få oversikt over hva som er kontrollert og hvilke avvik som har oppstått.

Jo enklere det er å utføre oppgavene innenfor dette feltet, jo større er sannsynligheten for at det blir gjort, og man sparer verdifull tid og ikke minst forebygger ulykker som kan komme av avvik. Hans Kristian Solvold er hovedverneombud hos byggeentreprenør Harald Nilsen AS og en aktiv bruker av HMS/KS-modulen. HMS har aldri vært enklere å følge opp.

– Min arbeidsdag som hovedverneombud har blitt enklere og mer effektiv med bruk av HMS/KS-modulen til SmartDok. Alternativet som er penn, papir og arkivering tør jeg ikke tenke på en gang, sier han.

Solvold og selskapet har funnet mange bruksområdet for modulen.

– Jeg bruker den til vernerunden, der jeg blant annet tar bilder av hendelser og legger det inn. Jeg fører også inn rapport om uønskede hendelser (RUH), samt fører avviksrapporter inn i HMS/KS-modulen. Basene hos oss fører sjekklistene, sier Solvold om den allsidige bruken av SmartDok.

Har du også maskin og kjøretøy-modulen i SmartDok kan du også ha en full oversikt over vedlikehold og service i egen maskinpark, noe som vil være med på å forebygge uforutsette hendelser i forbindelse med feil på utstyr.

[/fusion_builder_column]
Harald Nilsen AS Gravemaskin

hovedverneombud hos Harald Nilsen AS er en aktiv bruker av HMS/KS-modulen. Foto: Lasse Sørnes.

Hvorfor bruke HMS/KS-modulen i SmartDok?

  • Legg ved bilder i sjekklistene dine. Dette både forbedrer og forenkler dokumentasjonsarbeidet
  • Tegn og forklar på bildene slik at mottaker enkelt forstår hvilke avvik eller arbeid som er utført.
  • I SmartDok kan du bygge og tilpasse skjema til din virksomhet. Du reduserer dermed antall mindre relevante skjemaer kontra et standard HMS/KS-system
  • Alle skjemaer kan knyttes direkte til prosjektet eller til maskiner
  • Du kan enkelt dokumentere feil/avvik mens du arbeider med GPS-sporbare bilder
  • Revisjonshåndtering og historikk på opprettede skjemaer er mulig med SmartDok. Dokumentasjon blir liggende der i all evighet og det finnes ingen mulighet for å slette innsendte skjema/bilder i ettertid. Man kan heller ikke endre dato på innsendte skjema, slik at man er innenfor krav og regelverk for dokumentasjonshåndtering

Sammendrag av punktene som Charteren for 2017 inneholder

Samling av toppledere
Det er et behov for et nytt løft og engasjement og styringsgruppa skal følge opp toppledere sin rolle i det skadeforebyggende arbeidet.

Myndighetene
Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt skal utarbeide årlige rapporter over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsnæringen.

Byggherrene
Vi vil arbeide forebyggende gjennom tettere dialog mellom aktørene i bransjen, læring etter hendelser og forbedret risikostyring fra planlegging til drift. Vi skal bruke egne erfaringer for å få økt vekt på SHA i anskaffelsesprosessen.

Prosjekterende
For å tydeliggjøre hvilke SHA-relaterte ytelser som skal leveres, samt sikre en vurdering av utforming og tekniske løsninger, skal de prosjekterende utarbeide en felles veileder for rådgiveres SHA-arbeid i bygge – og anleggsprosjekter.

Utførende
Vi vil arbeide med å utarbeide verktøy/konsepter til bruk i det forebyggende arbeidet innenfor
risikofylte områder.

Arbeidstakerne
Vi vil jobbe for at arbeidstakerne har en trygghet i arbeidsforholdet slik at de kan ha innflytelse over sitt arbeidsmiljø og utvikle god sikkerhetskultur.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Alle studenter som går ut fra studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU skal ha nødvendig HMS-kompetanse. HMS integreres i alle relevante emner i studiet. NTNU skal i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen drive med langsiktig og systematisk forskning innen HMS. NTNU skal sikre spredning av kompetanse gjennom publikasjoner, kurs, seminarer og undervisningsmateriell.

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]