SmartDok gjør arbeidet med å få frem korrekt fakturagrunnlag enkelt og effektivt!

fakturagrunnlag smartdok tom hugstmyr

Tom Hugstmyr er økonomisjef hos SmartDok. Han er opptatt av SmartDok sine kunder skal kunne hente fram et fakturagrunnlag enkelt, effektivt og oversiktlig.

Et korrekt utarbeidet fakturagrunnlag første gangen sparer entreprenører for mye tid og penger.

Da slipper man at små forglemmelser blir til store tap og unødvendige diskusjoner med kunder og underleverandører. Arbeidet med å fremskaffe grunnlaget må være enkelt, oversiktlig og effektivt. 

Som bruker av SmartDok kan du være sikker på at arbeid med fakturagrunnlag og lønn blir mye enklere!

Det er ingen hemmelighet at små og mellomstore bedrifter taper store beløp på dårlige faktureringsrutiner og feilaktige fakturagrunnlag. En ting er å fakturere for lite som gir utslag direkte i økonomien. Noe annet er å fakturere for mye, som heller ikke bra, da det igjen kan skape dårlig omdømme og problematisk forhold til dine oppdragsgivere. I tillegg er det viktig å få fakturert tidligst mulig da dette bedrer likviditeten betraktelig.

– Våre kunder skal bruke minimalt med tid på å utarbeide fakturagrunnlag. I tillegg skal det være fleksibelt. Med dette mener vi at ulike kunder ønsker å fakturere ulike ting, og dette må kundene selv kunne definere, sier økonomisjef hos SmartDok, Tom Hugstmyr.

Enklere og mer effektiv fakturering

Har du noen gang vært usikker på om alt er fakturert? Snekkere, maskinførere, prosjektledere, HMS-ansvarlige er blant mange som dokumenterer arbeidshverdagen i rapporteringssystemet SmartDok via en App på mobiltelefonen. Hva som faktureres kan variere litt etter hvilke moduler en har i SmartDok. Det kan for eksempel være arbeidstimer, vareforbruk, vareproduksjon, maskintimer, rodelister og massetransport.

SmartDok har i utarbeidelsen av den nye funksjonen fokusert på følgende:

  • Oversikt – Gir umiddelbar oversikt over hva som skal faktureres, historikk og status på dette
  • Enkel arbeidsflyt – Logisk arbeidsflyt med å fremskaffe, tilpasse og eksportere grunnlaget
  • Fullstendighet – Når du jobber med grunnlaget over tid skal det være enkelt å oppdatere grunnlaget slik at du sikrer at eksempelvis timeregistrering på prosjektet i mellomtiden tas med
  • Fleksibilitet – Enkelt å gjøre endringer/justeringer på mengder, priser og rabatter.

– Noen fakturerer bare timer, mens andre fakturerer varer og maskintimer. Noen ønsker også å viderefakturere kilometer kjørt. I tillegg må det være enkelt å gjøre endringer/justeringer på mengder, priser og rabatter.

– Har man eksempelvis avtalt fastpris på deler av jobben kan man enkelt tilpasse grunnlaget slik at det passer med avtalen. Systemet må også fange opp alle fakturerbare linjer slik at man unngår å miste noe på veien, sier Hugstmyr til slutt.

Når du drukner i papir. Ta i bruk SmartDok

Kjenner du deg igjen? Vokser dungen med papir i rekordfart? Ta i bruk SmartDok for å ta tilbake kontrollen.