Uønskede hendelser og avvik kan dessverre inntreffe når, og hvor som helst

RUH avvik uhell smartdok

Når uhellet skjer og en må føre et avvik så er det mye enklere å registrere i et digitalt system enn via penn og papir.

Et velfungerende avvikssystem er helt vesentlig, men rapporteringen kan være tidkrevende og prosessen tungvint.

I 2018 holdt Arbeidstilsynet drøyt 5000 tilsyn i bygge- og anleggsnæringen i Norge. I over 60 prosent av disse fant de brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Dette er en næring med svært mange risikofaktorer. Uønskede hendelser og avvik kan inntreffe når, og hvor som helst. Personskader, nestenulykker, manglende verneutstyr, mangelfull sikring av folk eller last, materielle skader eller andre hendelser. Situasjonen skal dokumenteres, rapporteres og analyseres så raskt, og så effektivt som mulig.

Men hvordan?

– Bygg- og anleggsbransjen ønsker et system for rapportering av uønskede hendelser som er enkelt å bruke, og som leveres til en fornuftig pris. Det har vi nå utviklet, og levert, forteller salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen.

– Dette gir en trygghet på at du har det du trenger av dokumentasjon, om det skulle oppstå en situasjon. Det er også et nyttig verktøy for bedriften internt. Man kan lære av egne feil, bli flinkere, fortsetter han.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, blir regnet som avvik – Arbeidstilsynet.

Løsningen ligger i lomma

Loven krever at arbeidsgiver har et system for å håndtere avvik. Et velfungerende avvikssystem finner ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, retter opp forholdet og sørger for at det ikke skjer igjen.

Med en skybasert løsning som SmartDok kan du gjøre alt direkte fra mobilen. Du kan også legge ved GPS-sporede bilder, samt knytte hendelsen direkte til et prosjekt, eller en maskin. Rapporten sendes direkte til den behandlingsansvarlige. Da kommer man raskest mulig i gang med å analysere situasjonen, samt iverksette tiltak for å unngå at lignende inntreffer på ny.

Tungvint manuelt system

Fortsatt bruker mange et manuelt system med penn, papir og arkivering. Det er tungvint og tidkrevende. For den med ansvaret, kan det til og med være et uoversiktlig mareritt. Et digitalt dokumentasjonssystem gir deg mulighet til å digitalisere alle skjema som tidligere har vært naturlig å føre via papir. Alt kan nå føres via en app på mobiltelefonen, eller på nettbrett/PC.

Mindre administrativt arbeid, samt hurtigere og bedre oversikt, er kort og godt med på å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

Risikoutsatt

Det er det definitivt behov for. Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene i Norge, konkluderer Arbeidstilsynet i en rapport fra 2018.

– Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Arbeidsgiver har ansvar for å risikovurdere arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, kommenterer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i rapporten.

Ny funksjonalitet kommer

SmartDok skjemabygger lett å bruke

Den nye skjemabyggeren er full av smarte funksjoner og muligheter. Disse vil gjøre prosessen med å bygge skjemamaler mer brukervennlig og enkelt.

Alta-baserte SmartDok har helt siden 2007 laget et digitalt dokumentasjonssystem for, og i samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. For et snaut år siden lanserte de en ny skjemabygger med en rekke nye funksjoner og muligheter. Sent i 2018 lanserte de et standardskjema for rapportering av uønskede hendelser (RUH) med mulighet for behandling og lukking av rapporteringer, samt statistikk på rapporterte avvik.

Det ble godt mottatt.

– Interessen var enorm i dagene etter lansering, forteller Hansen.

HMS/KS PRO, som den nye modulen heter, vil videreutvikles. I løpet av året vil den fylles med funksjonalitet.

– Kvalitetsavvik, vernerundeprotokoll og sikker jobbanalyse er viktige deler av det som kommer i modulen. Mye går på det å ta vare på egne ansatte, og ha et godt system for oppfølging internt, påpeker Per Tore Hansen.

Saken er skrevet av Anlegg og Transport 2019