Over 2500 bedrifter sparer i dag tid og penger med SmartDok!

SmartDok kontroll på maskiner

Registrer arbeidstimer, maskintimer, massetransport, avvik i en og samme app – SmartDok. 

Korrekt tidsrapportering og lønnsutbetaling med SmartDok – be om demo og pris i dag!

I bygge- og anleggsbransjen bruker mange bedrifter fortsatt manuelle dokumentasjonssystemer. Arbeidstid, maskintimer og avvik dokumenteres på ulike former og håndskrevne lister, som i sin enkleste form kan være gule post-it lapper eller linjeark.

Et slikt manuelt system er ekstremt tidkrevende for selskapet: innsamling, transport og overføring av informasjon til et Excel-dokument svelger mange timers arbeid. Timer som med et digitalt system kunne vært brukt på verdiskapende arbeid. Kort sagt; mindre papir – mer bygging!

Hva er så løsningen? Jo, den finnes i en svært brukervennlig app som brukes ute i felten og i et effektivt brukergrensesnitt for administrasjonen. SmartDok er utviklet for entreprenørbransjen og gir deg full oversikt over prosjektene dine. Resultatet er en forenklet arbeids-hverdag og økt lønnsomheten for bedriften.

Mardahl Maskin har tatt i bruk SmartDok - tjener mer penger

Inge Mardahl holder opp verktøyet som gjør hverdagen enklere. Her er han avbildet sammen med Maskinfører Tor Dalen, som har vært med på hele reisen til selskapet, fra papir til digitalt.

Sparer flere årsverk

Mardahl Maskin AS nord for Trondheim har siden overgangen til et digitalt dokumentasjonssystem fått en mye enklere hverdag.

– Fordelene med SmartDok sett ifra et økonomisk ståsted; at vi sparer mye tid, og at vi har kontroll på dataen. Vi har samlet alt på en plass. Vi sparer ihvertfall 1 til 2 årsverk på bruk av SmartDok, sier Inge Mardal hos Mardal Maskin AS.

Et annet selskap som også har opplevd suksess med SmartDok på laget et Tranby AS utenfor Oslo.

– Overgangen til SmartDok er veldig tidsbesparende for lønns-kjøringen vår. Fra det å skrive inn alle timer og prosjekter manuelt, til å få overført dette fra SmartDok til lønnssystemet er en stor forskjell. I tillegg var systemet enkelt å sette seg inn i, sier Mathias Tranby.

Tranby bruker SmartDok

Mathias Tranby opplever at den anvendelige appen i mobiltelefonen hans gir selskapet mye verdi tilbake.

Mer effektiv timeregistrering!

Godkjenning av timer og fakturering er tidkrevende syssel for et byggefirma. Hver arbeidstime må dokumenteres: hvor den ble produsert, på hvilket prosjekt og hvilken type arbeid som har blitt gjort. Dermed er effektive godkjenningsrutiner et «must», fordi verdifull tid ikke skal bli kastet bort unødvendig.

– I dag attesterer vi i snitt et årsverk på en og en halv time. Da har vi klargjort lønns-kjøring og sendt over fakturagrunnlag til kunden. Noe vi ikke hadde klart uten SmartDok, forteller Inge Mardal.

Bedre kontroll på maskinparken

En stor fordel ved et digitalt dokumentasjonssystem versus en manuell liste er at dataene kan hentes raskere. Ved hjelp av maskin- og servicemodulen får selskapet bedre oversikt og økt kontroll over maskinene.

– Før vi tok i bruk SmartDok var alt manuelt. Dersom daglig leder lurte på hvor mange timer vi hadde solgt på en spesifikk maskin, så måtte vi fysisk inn å lete i blokkene. Et mareritt som fort kunne ta en halv dag, bare for å spore opp dataene, forteller Inge Mardal.

Få full kontroll på avvikelsene også!

Byggebransjen er en industri med uvanlig mange risikofaktorer. Uønskede hendelser og uregelmessigheter kan oppstå når og hvor som helst: skader, nestenulykker, mangel på beskyttelsesutstyr, defekt lastsikring, materiell skade eller andre hendelser. Situasjonen skal dokumenteres, rapporteres og analyseres så raskt, og så effektivt som mulig.

Mange byggefirmaer bruker fortsatt manuelle systemer for å håndtere avvik. Det er tungvint og tidkrevende. Med HMS/KS-modulen kan alle skjemaer og sjekklister som tidligere er ført manuelt, bli digitalisert. Mindre administrativt arbeid, samt raskere og bedre oversikt, bidrar kort til å sikre et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø.

I SmartDok fører en sjekklister, RUH og kvalitetsavvik – via appen!

– Vi har jobbet med HMS/KS-modulen i SmartDok en god stund nå. Vi synes den er genial og enke i bruk, sier prosjektleder hos Harald Nilsen AS, Alf Christian Losvar.

Elektroniske mannskapslister

Elektroniske mannskapslister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- eller anleggsplassen. Vår løsning er kanskje Norges mest fleksible løsning. Du kan velge mellom å registrere mannskapslister via byggekortleser, direkte i SmartDok-appen eller via en UE-app om du er underleverandør eller inneleid.

– Vi bruker byggekortleser fra SmartDok. Den gir oss til enhver tid god oversikt over hvem som er inne på anleggsplassen. Det skaper trygghet i prosjektet. Samtidig er systemet enkelt å montere og installere, samt lett å bruke, sier Espen Aaarum i Park & Anlegg.

Byggekortleser Park & Anlegg SmartDok

Prosjektingeniør Alexander Halle i Park & Anlegg svanner seg inn på arbeidsplassen med byggekortleser fra SmartDok

Bruk mobilen til å registrere vareforbruk eller massetransport!

SmartDok hjelper til med å holde kontroll over transport, masser og lagerbeholdning. Registrer forbruk av varer/materiell mot prosjekt, registrer hva du har produsert på et prosjekt, eller registrer massetransport/lasslister.

Et korrekt utarbeidet fakturagrunnlag første gangen sparer entreprenører for mye tid og penger. Da slipper man at små forglemmelser blir til store tap og unødvendige diskusjoner med kunder og underleverandører. Arbeidet med å fremskaffe grunnlaget må være enkelt, oversiktlig og effektivt.