Her er noen gode tips til hvordan du kan få bedre kontroll, mer lønnsomhet og mindre svinn

SmartDok massetransport app

Via en brukervennlig app kan du nå få full kontroll på massene, fiberduken eller lignende. 

Tiden med manuell punching av transportlister er for lengst over – med et digitalt datafangstsystem vil du merke besparelsene både tidsmessig og økonomisk.

For å unngå en av mange velkjente fallgruver, så er det svært viktig å få med nøyaktig hvor mange lass med pukk, meter med rør, antall bend eller kvadratmeter med fiberduk som har gått med. Litt synsing her, litt svinn der og på ett driftsår kan du ende med å ryke på betydelige mengder tapte midler.

Dette kan best unngås gjennom at brukerne selv registrerer dette direkte i øyeblikket det brukes, slik at fakturaen ut mot kunden blir langt mer presis. Dette vil i neste instans naturlig nok øke fortjenesten.

Med et fullblods digitalt system som SmartDok kan man kan få registrert alle forbruk på prosjektet, fra transport til produksjon. Ta kontakt med SmartDok her for mer informasjon om vår smarte app.

Transportmodulen er en av våre aller mest populære verktøy i SmartDok-appen, og kundene setter stor pris på kontrollen den gir dem.

– Vi har nå full kontroll, og vi bruker mye mindre tid på å dokumentere timelister, HMS og varetransport. Oppfølging og etter-kalkulasjon har også blitt mye bedre både for oss og kunden, forteller Sven Andre.

Sven Andre Kristoffersen, Kristoffersen AS
Tok kontroll på dokumentasjonen

Massetransport registreres i realtid, og kundene av Kristoffersen AS kan være sikre på at de faktureres korrekt.

Her er våre beste forbrukstips

Vi har spurt Brede Barosen som jobber med onboarding på Customer Success-avdelingen hos SmartDok om gode tips til hvordan bruke et digitalt verktøy som SmartDok for å oppnå suksess.

Hvordan sørge for at en får bedre kontroll og mindre svinn?

– I transportmodulen i appen registrerer en alt av massetransport til og fra prosjektet, det vil si at du kan registrere hvilket grustak eller annen lokasjon massene hentes fra.

– Vi har også forenklet hverdagen til de som transporterer antall lass og ikke har behov for å oppgi nøyaktig mengde. Da legger de opp hvilket kjøretøy og henger de har benyttet, samt hva de har kjørt og hvor mange lass. Deretter regner systemet ut hva summen blir i løpet av din arbeidsdag (dette under forutsetning at mengden er lagt inn på maskin og henger), forteller han.

Til slutt et spesialtips som kanskje ikke alle har tenkt på; nemlig at vareforbruk kan også benyttes til utleie av utstyr. Dette medfører at man kan fakturere hvert døgn en maskin har vært utleid. Selger man hengerlass med jord/masser så kan dette også legges inn med stykkpris.

Rør og fiber

Oversikt over antall meter rør brukt kan være essensielt for prosjektets lønnsomhet. Larsen Maskin i Hammerfest er nøye med å registrere alle meter brukt slik at faktura blir korrekt.

Oppsummering av vare- og massetransportmodulen i SmartDok

  • Modulen er brukervennlig, og en får knyttet absolutt alle varer til hvert enkelt prosjekt
  • Du kan enkelt tilpasse transportlisten til dine behov. Tilpasning er en av mange styrker til SmartDok kontra sine konkurrenter
  • I SmartDok får du tre opsjoner i én; forbruk – produksjon – massetransport
  • Du vil få tilgang til gode og informative rapporter som hjelper til med et mer korrekt fakturagrunnlag
  • Som bruker av SmartDok får du en oversikt over alle varer, hvor en kan legge inn priser, samt en enkel redigeringsmulighet