Hva skal til for å raskt bli en effektiv medarbeider som arbeider på en trygg og sikker måte?

Opplæring i app

God opplæring kan være forskjellen på at en trives eller ikke. Her ser vi Hans Kristian Solvoll hos Harald Nilsen AS holder opplæring.

Som ny i din bedrift trenger jeg å vite hvilken rolle jeg har, hvilket ansvar som hviler på meg og hvilke oppgaver jeg skal utføre til hvilken tid.

Når det kommer til HMS er jeg også avhengig av å vite det samme. På den måten kan jeg bidra med forbedringsforslag, avviksmeldinger/RUHer, delta aktivt i SJA og være en aktiv bidragsyter i det daglige HMS-arbeidet.

Hvordan sikrer din bedrift at jeg får den opplæringen jeg trenger for å raskt bli en effektiv arbeidstaker som bidrar til et godt arbeidsmiljø, øker produksjonen, har gode forbedringsforslag og samtidig har sikkerhet i fokus?

Nyttig verktøy

Med SmartDok har jeg systemene for dette med meg i lomma i arbeidshverdagen. Her kan min opplæringsplan ligge og jeg kan fylle ut det jeg har gjennomført sammen med min fadder/mentor, eller lignende ressurs i bedriften. De som er gode og trygge å bruke når jeg som ny skal settes inn i “slik har vi det og slik gjør vi det hos oss”.

Samtidig kommer jeg inn med nye øyne og kanskje en annen kompetanse som kommer bedriften til gode. Da kan jeg legge inn mine forslag til forbedringer rett i appen samtidig som jeg snakker om dem med mine nye kollegaer.

Hva trenger jeg å lære?

Dette avhenger av oppdragene vi får og risikoen som ligger i arbeidsoppgavene. Med en god HMS-håndbok som dekker alle bedriftens aktiviteter er det nyttig for meg å lese den som en del av opplæringen. Men jeg husker ikke alt og da er det godt å slå opp i den når det er noe jeg lurer på. Med SmartDok finner jeg den enkelt på min mobil.

På den måten kan jeg hente den frem når oppgaver skal utføres og jeg trenger mer informasjon. Der kan det ligge linker til bruksanvisninger, instruksjonsvideoer, opplæringsvideoer dere selv har laget eller som er tilgjengelig for aktuelt verktøy f.eks.

Siden det er lovpålagt at jeg får den opplæringen jeg trenger for å jobbe trygt og sikkert er det enklere for deg som arbeidsgiver å sørge for det som kunde av SmartDok.

Opplæring - trygge og effektive medarbeidere

Hvordan sikrer din bedrift at nye ansatte får den opplæringen de trenger for å raskt bli en effektiv arbeidstaker.

Bruk HMS-håndboken

Jeg er en ung arbeidstaker og har mindre erfaring med hva som kan gå galt i arbeidslivet og ved utførelse av ulike oppgaver. Konsekvenstenkninga mi er ikke like godt utvikla som hos mine eldre kollegaer. Da er det viktig at jeg læres opp til å jobbe trygt.

I HMS-håndboka i SmartDok ligger det eksempelprosedyrer for flere av arbeidsoppgavene med særskilte opplæringskrav. Her må hver bedrift tilpasse disse til egne risikoforhold og sette inn de tiltakene som kommer frem i egne risikovurderinger.

Så når jeg, som ung arbeidstaker, læres opp til å jobbe slik prosedyrene beskriver er jeg tryggere på jobb og du som arbeidsgiver oppfyller ditt ansvar ved å gjøre meg kjent med de farer som er forbundet med mitt arbeid, og du har gitt meg opplæring, øvelse og nok instruksjon til å at jeg er klar.

I tillegg må du være tydelig på hvilke oppgaver jeg kan utføre og hvilke jeg må vente med for noen oppgave krever mer opplæring som må dokumenteres og for andre oppgaver igjen trenger jeg sertifisert sikkerhetsopplæring eller utstyrsspesifikk opplæring.

Dokumentere opplæring

Som nyansatt kommer jeg inn med sertifikater og kursbevis som du som arbeidsgiver kan legge rett inn i kompetansemodulen i SmartDok slik at du har dokumentasjon på det som er lovpålagt at jeg skal ha lært før jeg kan utføre oppgaver hos deg.

I tillegg er denne oversikten gull verdt når du skal tilby vår kompetanse i ett anbud. I kompetansemodulen får du også varsel når jeg har et sertifikat som må fornyes før jeg kan fortsette med den aktuelle oppgaven.

Mer informasjon finner du her:

Arbeidstilsynets informasjon om opplæring med henvisning til aktuelle forskrifter til arbeidsmiljøloven.

HMS-illustrasjoner for byggenæringen som kan benyttes til opplæring. Forenkler opplæring av utenlandske arbeidstakere. Disse, og andre bilder dere har, kan legges inn i informasjonsvinduene knyttet til skjema/sjekklister i SmartDok