For å få ned antall uønskede hendelser, ulykker og nestenulykker må vi finne årsaken til at de skjer

Faller og skader seg

Kunne fallet og skaden vært unngått dersom en hadde brukt et HMS-system? Ja, mest sannsynligvis.

Har dere en uønsket hendelse eller nestenulykker som gjentar seg? Hvordan kan dere få en slutt på det? Da må rotårsaken frem i lyset, men hvordan blir vi så opplyste?

En enkel, men akk så vanskelig øvelse er å spørre 5 ganger hvorfor. Her må det øves for å komme frem til rett rotårsak. I SmartDok HMS/KS pro registrerer ansatte inn uønskede hendelser (RUH) og letingen etter rotårsak dokumenteres i samme rapport.

Eksempel på 5 ganger hvorfor

På bildet under har en ansatt sklidd på en issvull. Her brukes 5 ganger hvorfor metodikken.

For å få ned antall uønskede hendelser, ulykker og nestenulykker må vi finne årsaken til at de skjer.

Der har vi nok kommet til kjernen av dette problemet. Manglende system rundt opplæring. Så hva gjør vi videre? Jo, nå ser vi på opplæringsskjemaet og setter inn opplæring av SJA som et punkt i planen.

Bruk HMS-håndbok

I HMS håndboka fra SmartDok ligger det prosedyre for SJA og sammen med vår gode funksjon for å utføre Sikker jobb analyse har de ansatte alt de trenger for å læres opp i SJA – når, hvorfor og hvordan. Les også mer om SJA i vår artikkel her!

For å huske på å gjennomføre denne opplæringen har vi satt SJA inn i vår skjemamal “Opplæring og onboarding i bedriften”. Her finner dere også mange andre nyttige punkter for en oppstart.

Dersom de ansatte hadde fått opplæring i SJA hadde de også vært klar over at de skulle hentet inn noen om var mer erfarne enn dem både til å lede SJA-gjennomgangen, og som var vant til å håndtere nyoppståtte situasjoner de ikke hadde vært med på tidligere.

Øvelse

I eksempelet over var rotårsak manglende opplæring. Har din bedrift en nestenulykke som går igjen eller har det skjedd en alvorlig hendelse dere må finne årsaken til. Test ut metoden 5 ganger hvorfor. Husk å spørre de som var involvert i hendelsene, for å komme frem til riktig rotårsak.

Få gjerne hjelp av din bedriftshelsetjeneste eller kontakt SmartDok for tips om hvordan systemet vårt kan brukes på best mulig måte for en trygg og sikker arbeidsplass.

ulykke arbeidsplass

Har dere en uønsket hendelse eller nestenulykker som gjentar seg? Test ut metoden 5 ganger hvorfor og begrens antall nestenulykker.