Med HMS Pro øker du lønnsomheten med en trygg og god arbeidsplass

SmartDok HMS

HMS Pro i SmartDok er på kort tid blitt bransjens mest populære HMS-system. Noe som skyldes brukervennlighet og funksjonalitet. 

Når HMS-systemet er lett tilgjengelig i mobilen vil det viktige HMS-arbeidet bli enklere og bedre 

– Vi mener at det ikke skal være nødvendig med flere systemer eller flere apper for å kunne utføre HMS-arbeidet. Med SmartDok får du alt i en og samme app, sier salgssjef, Anders Josefsson i SmartDok.

Vi tilbyr et komplett HMS-system i én app.

Det er med andre ord slutt på store og tunge, nedstøvede HMS-håndbøker?

– Vi har hele tiden jobbet for å gjøre hverdagen enklere for brukerne, og å samle alle funksjoner er økonomisk og ikke minst brukervennlig, understreker Josefsson.

Med SmartDoks HMS Pro får du nettopp HMS-håndbok, risikovurderinger, sikker jobbanalyse, rapport om uønskede hendelser, avviksregistrering, skjema og sjekklister, forbedringsforslag og positive observasjoner – i ett system.

Må alle ha et HMS-system?

Det er lovpålagt for alle virksomheter å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og i den forbindelse er det en fordel å ha et digitalt HMS-system.

– Dessuten er det et flott verktøy å bruke dersom du skal sertifisere deg, legger han til.

 

Anders holder frem mobil med SmartDok

Salgssjef i SmartDok, Anders Josefsson gleder seg sammen med bygge- og anleggsbransjen, som nå har et komplett HMS-system tilgjengelig via mobil.

Det viktigste er brukervennlighet og tilgjengelighet

Systemet bærer du med deg hele tiden. Telefonen er sjelden lenger enn en armlengde unna sin eier. HMS-systemet i SmartDok er dermed hele tiden tilgjengelig. Enten det er på PC-en på kontoret, eller ikke minst ute på bygge- og anleggsplassen, oppe på fjellet og andre plasser ute i felten, via mobil eller nettbrett.

Det letter og effektiviserer arbeidsdagen, og ikke minst vil raske rutineoppslag kunne være med å gjøre arbeidsplassen sikrere.

Anders Josefsson mener at SmartDoks fokus på brukervennlighet gjør systemet enkelt i bruk.

– For å komme i gang å bruke systemet er det ingen krav for å være datakyndig. Alle får det til, sier han.

Selv om HMS-pro er utviklet for- og i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen, presiserer Josefssson at dette systemet på ingen måte er begrenset til denne bransjen.

– Vi har erfart det siste året at mange andre bransjer også trykker produktet til sitt bryst. Som for eksempel oppdrettsnæringen, alpinbakker, kommuner, skogbruk, gartnere, og mange andre, forteller han.

– Vi ønsker å sette standarden for hvordan et HMS-system skal fungere, sier Josefsson.

HMS-systemet ligger i samme appen, og lett tilgjengelig sammen med de andre funksjonene i SmartDok (timeregistrering, mannskapslister, varetransport, maskinoversikt og dokumentsenter med mer).

Perfekt for sertifisering

Hjelmen AS Marit

Marit Vossgård er daglig leder i selskapet, Hjelmen AS, som har brukt SmartDok under sertifiseringsjobben. Hun anbefaler andre å gjøre det samme. 

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. Din konkurransekraft øker og ikke minst viser selskapet at dere tar miljø og kvalitet på alvor. Det stilles stadig strengere krav i offentlige anskaffelser. Skal din bedrift være konkurransedyktig bør du ha på plass sertifiseringer som bevis på god kvalitet på arbeid og innsats for å redusere ugunstig miljøpåvirkning.

Miljøfyrtårn, ISO 14001 og ISO 9001 er de vanligste benevnelsene en støter på i en anbudsprosess. Les mer om hvordan bli sertifisert i denne artikkelen.

Kunder av SmartDok som allerede har sertifisert seg har hatt stor nytte av SmartDok underveis i prosessen. Systemet dekker mange områder i arbeidet, og er blitt svært godt tatt i mot av sertifiseringsselskapene.

– Vi bruker SmartDok som dokumentasjonssystem. Vår bruk av systemet har gjort det mye enklere å bli sertifisert. Miljøfyrtårn var tydelige på at de likte systemet til SmartDok veldig godt, forteller Marit Vossgård i Hjelmen AS. 

SmartDok er et dokumentasjonssystem laget i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen. Systemet inneholder et HMS-system via app som lar deg ta hånd om avviksregistreringer, RUH, SJA, forbedringsforslag og positive observasjoner. Systemet inneholder også en HMS-håndbok, og et malbibliotek, samt en brukervennlig måte å lage egne sjekklister.

Dersom du i dag bruker SmartDok til dokumentasjon, så har du allerede på plass en viktig del av dokumentasjonene som kreves for å bli sertifisert, sier Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok.

Ta kontakt med oss i dag, og kom i gang med digital dokumentasjon.

Hva inneholder SmartDok HMS Pro?

1. HMS-håndbok

Endelig er det slutt på tiden med nedstøvede HMS-håndbøker. Nå får du den nemlig på mobil!

HMS-håndboka gir deg en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, bedriftens HMS-prosedyrer, risikoforhold, samt det generelle HMS-regelverket.

– I tillegg til dette vil du finne info om hva som er viktig for bedriften en jobber i – hvilke HMS-mål og hvordan en nå disse. Alt via mobil og PC, forteller Anders.

2. Rapport om Uønskede Hendelser (RUH)

Alltid tilgjengelig når uhellet først er ute. Rapporter hendelsen når den skjer, der den skjer. RUH-skjemaene alltid tilgjengelig i din mobil!

– SmartDok er det ideelle rapporteringsverktøy for uønskede hendelser. Med HMS Pro-modulen kan du enkelt rapportere og dokumentere avvik med eller uten GPS-taggede bilder via appen, sier Anders.

Rapporten brukes til analyse av situasjonen for å finne ut om det er behov for nye eller endrede prosedyrer, og forbedrende tiltak kan iverksettes. Enklere kan det ikke gjøres!

Les mer om RUH her. 

3. Sikker Jobb Analyse (SJA)

Med SJA i appen blir arbeidet med å sikre arbeidsoperasjoner enklere enn noen gang!

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner. Det er også en viktig del av HMS-arbeidet i en bedrift.

– Alle involverte parter signerer og har tilgang til analysen på mobil, legger Anders til.

Les mer om SJA her. 

4. Kvalitetsavvik

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?

Å kunne registrere avvik via mobilen gjør avvikshåndtering i bedriften mye enklere. Også her kan du dokumentere slik som du gjør i RUH, med fotodokumentasjon. Tegn og forklar på bildene som leveres inn med GPS-referanse, og vegreferanse om ønskelig.

– Som alltid, brukervennlighet er det aller viktigste!

5. Malbibliotek og superenkel skjemabygger

Ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Ferdige maler klar til bruk fra dag en!

Du kan også tilpasse eller lage nye skjema/sjekklister i vår skjemabygger. Fylles ut på PC, mobil eller nettbrett.

– Som en del av HMS Pro tilbyr vi et malbibliotek av nyttige sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov, forteller Anders til slutt.

6. Forbedringsforslag og positive observasjoner

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.
Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Kontakt SmartDok for mer informasjon om HMS-systemet