Hånd- og fingerskader står for en stor andel av  yrkesskadene i bygg- og anleggsbransjen

ånd- og fingerskader kan skyldes så mangt og årsaken kan f.eks. være klem-, støt-, brudd-, vibrasjon og stikk/kuttskader og dette kan resultere i mindre førstehjelpsskader til mer alvorlige og kanskje varige skader.

Personlig risiko- og konsekvensforståelse er den viktigste barrieren for å forhindre de aller fleste ulykker og uønskede hendelser!

Hånd- og fingerskader kan skyldes så mangt og årsaken kan f.eks. være klem-, støt-, brudd-, vibrasjon og stikk/kuttskader og dette kan resultere i mindre førstehjelpsskader til mer alvorlige og kanskje varige skader.

Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.

Typiske arbeidsoppgaver

 • Bruk av forskjellige håndverktøy
 • Bruk av kniver/skarpe gjenstander
 • Bæring av utstyr og materiell
 • Kjemisk eksponering
 • Lagring og løft av utstyr
 • Bruk av maskiner eller utstyr som har skjærende eller roterende deler

Store konsekvenser

Sikkerhet HMS

Arbeidstaker skal bl.a. følge gjeldende prosedyrer, bruke korrekt verneutstyr, arbeidsutstyr og verktøy.

 • Kortvarig eller langvarig uførhet
 • Tap av arbeid
 • Tap av hobbyer og interesser
 • Sosiale konsekvenser og psykiske vansker
 • Smerte og isolasjon

Alle disse konsekvensene kan vi unngå…

Verneutstyr

hms verneutstyr håndskader

Det er arbeidstakeren selv som har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyr

Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver.

Når bruker man hansker?

Når man vil beskytte seg selv mot kjemiske, biologiske og fysiske faktorer: skitt, vann/fuktighet, kjemiske stoffer, biologisk materiale, smitte, varme, kulde, vibrasjon, klem/støt, stikk/kutt/skjæring og stråling/elektrisitet.

Barrierer

Arbeidsgiver skal sørge for at man oppfyller krav i gjeldende lover og forskrifter, herunder bl.a. krav til verneinnretninger, maskiner og utstyr og tilrettelegging av arbeidet for å gi trygghet til dem som gjør jobben.

Arbeidstaker skal bl.a. følge gjeldende prosedyrer, bruke korrekt verneutstyr, arbeidsutstyr og verktøy.

Men…lover, forskrifter, prosedyrer, opplæring, planlegging av arbeidet, korrekt arbeidsutstyr og verktøy, verneutstyr og hansker er bare noen av barrierene for å forhindre hånd- og fingerskader…

…personlig risiko- og konsekvensforståelse  er den viktigste barrieren for å forhindre de aller fleste ulykker og uønskede hendelser!

Workshop

Det er sterkt anbefalt å holde workshop på arbeidsplassen for å øke fokus, forebygge og hindre fremtidige ulykker.

 • Hvilke aktiviteter/situasjoner/arbeid har vi hos oss hvor det er særlig risiko for å skade fingre og hender?
 • Hvilke barrierer har vi etablert for å hindre disse skadene?
 • Hvilke barrierer bør vi etablere for å hindre disse skadene?