Risikoen for brann er der året rundt, men risikoen øker gjerne i desember

Norsk brannvernforening anbefaler alle å ha brannøvelser i hjemmet 1-2 ganger i året.

Brannårsakene er gjerne av mer teknisk art; jordfeil, serielysbue, krypstrøm og termostatsvikt er typiske brannårsaker.

Hovedårsakene til brann kan summeres opp i 4 hovedtrekk: matlaging, levende lys, elektriske produkter og røyking.

Risikoen for brann er der året rundt, men risikoen øker gjerne i desember og spesielt i julen og romjulen. Dette kan skyldes så mangt og er nok en kombinasjon av mange ting, men det har kanskje med at vi har fylt hjemmene våre med mye ekstra, både elektriske produkter og annet brennbart, samt at vi lager mer mat, fester og nyter mer alkohol i desember.

Hovedårsakene til brann er matlaging, levende lys, elektriske produkter og røyking.

Brannårsaker – noen eksempler

De aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.

Komfyrbranner

Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger til boliger i 2018 skyldtes komfyren og disse var branner og branntilløp på komfyren, i hovedsak tørrkokinger.

En komfyrvakt er en god løsning og kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Har du en bolig som er nyere enn juli 2010, eller gjøres det endringer på komfyrkursen ved oppussing, er komfyrvakt påbudt. Pass på at komfyrvakten du kjøper er testet og godkjent etter standarden NEK EN 50615.

3500 kr eller mer for en komfyrvakt kan oppleves dyrt. Men en brann kan raskt bli dyrere. Dessuten kan komfyrvakten redde liv! For spesielt risikoutsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis.

Åpne flamme og aske

Typiske brannårsaker er røyking, levende lys, aske fra ildsted eller askebeger, lek med fyrstikker/lighter eller fyrverkeri.

Elektrisk årsak

Brannårsakene er gjerne av mer teknisk art; jordfeil, serielysbue, krypstrøm og termostatsvikt er typiske brannårsaker.

Feil bruk av elektrisk utstyr

I tillegg til komfyrbranner, så er årsakene ofte tildekking av elektriske ovner og annen uforsiktig bruk av elektriske apparater

brann jul hms

Risikoen for brann er der året rundt, men risikoen øker gjerne i desember og spesielt i julen og romjulen.

Røykvarsler

Røykvarslerens dag er 1. desember! skal du skifte batteri da?

Batteriet i røykvarsleren bør sjekkes hver måned. Trykker du på knappen, tester du kun batteriet.  Blåser du ut et stearinlys eller en fyrstikk rett under røykvarsleren, får du også testet røyksensoren i den.

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

De voksne og barna bør teste ut og sjekke om de kan høre røykvarslerne på alle rom, også når dørene er lukket. Det beste er at alle røykvarslerne er seriekoblet, for da går alarmen i samtlige røykvarslere i hele huset samtidig.

Det bør også være røykvarsler i barnerommene da det finnes eksempler på branner som har startet i lekebiler og andre elektriske leker og “duppeditter”som ofte finnes på barnerom.

Det anbefales at man har optisk røykvarsler da den er spesielt følsom for røyk og forbrennings- gasser med store , synlige partikler dvs ulmebrann – røykutviklingen før flammefasen.

Slokkeutstyr

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

 • Formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
 • Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
 • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
 • Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

Det anbefales å ha flere slokkeutstyr. Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig og helst i hver etasje (gjerne på soverommet).

Husbrannslange

Vann er fint til å slokke branner i møbler og treverk med. Ved anskaffelse av husbrannslange anbefales det å kjøpe en type der du ikke behøver å rulle ut hele slangen før du skrur på vannet. Slangen bør være fast montert til en kran og skal rekke til alle rom i huset. En hageslange er ikke godkjent som husbrannslange.

Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan slokkes ved å legge på grytelokket.  Trekk gryten vekk fra platen og skru av strømmen.

Slangen bør være fast montert til en kran og skal rekke til alle rom i huset. En hageslange er ikke godkjent som husbrannslange.

Husbrannslangen må også sjekkes og testet. Slangen bør være fast montert til en kran og skal rekke til alle rom i huset. Med SmartDok sin sjekkliste kan dette arbeidet forenkles betydelig. 

Pulverapparat

Et pulverapparat er lett å ta med seg og fint å slå ned flammene med. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 10-20 sekunder. Både husbrannslange og pulverapparat skal monteres lett tilgjengelig.

Når det gjelder vedlikehold av pulverapparater anbefaler vi at man følger norsk standard (NS 3910). Dette innebærer visuell egenkontroll en gang pr. kvartal. Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt, at slangen er godt koblet fast og at det ikke er skader på apparatet. For privat bruk, så må pulverapparatet leveres inn til kontroll hvert femte år, og hvert tiende år til service. Kontroll og service må utføres av sertifiserte fagpersoner.

Hvert femte år må pulverapparatet leveres inn til kontroll, og hvert tiende år til service. Kontroll og service må utføres av sertifiserte fagpersoner.

Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Sjekk at plomberingen er intakt, at slangen er godt koblet fast og at det ikke er skader på apparatet.

Unngå brann

Noen gode råd:

 • Vær forsiktig med bruk av åpen flamme. Forlat aldri et rom der det er tent levende lys. Plasser ikke tente lys nær brennbart materiale
 • Tøm aske på et trygt sted. Kast ikke varm aske i søppelbøtta
 • Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på. Blir du avbrutt i matlagingen, skru ned eller av varmen på kokeplatene
 • Ikke lad mobilen, iPaden o.l. på natten mens du sover
 • Ikke sovne med laptopen på senga
 • Slå TV-en helt av, ikke la den stå i stand-by modus
 • Slå alltid av vaskemaskiner og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene gå mens du sover
 • Trekk ut støpselet på vannkokeren, kaffekokeren o.l. når man er ferdig med den
 • Bare godkjente installatører har lov til å montere og reparere elektrisk utstyr
 • Mange påsatte branner starter i bygningsmaterialer, pappesker eller søppel. Sørg for at trapperom og garasjer er ryddet for brennbare ting. Plasser søppelcontainer i god avstand fra bygninger

Hva gjør du hvis det begynner å brenne?

Redde

Sørg for at alle som oppholder seg i boligen/bygningen kommer seg trygt ut. Lukk dører og vinduer. Gå til en møteplass dere har blitt enige om på forhånd.

Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner.

Slokke

Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Utsett ikke deg selv for fare. Røyken er giftig.

Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra hvordan du vurderer situasjonen. Det er nyttig å trene på dette gjennom jevnlige brannøvelser.

Brannøvelse – virksomheter

Hvor ofte må virksomheter ha brannøvelser?

For virksomheter, så avhenger det av risikovurderingen i virksomheten. Alle virksomheter plikter å gjennomføre en risikoanalyse hvor man ser på både sannsynligheten for at en brann oppstår, og konsekvensen dersom det skjer.

Det anbefales at alle ansatte har deltatt i en brannøvelse minst hvert annet år. I virksomheter hvor brann utgjør ekstra fare for tap av menneskeliv, eller alvorlige miljøkonsekvenser, bør det gjennomføres øvelser flere ganger i året.

SmartDok sin HMS-modul inneholder blant annet sjekklister og skjema for å føre avvik, og er ideelt for å forebygge brann.

Workshop – for virksomheter

 • Hvilken type brannobjekt har vi og hvilke krav har disse til bl.a. slokkemidler, varslingssystemer og brannøvelser?
 • Hvor er møteplassen vår dersom man må evakuere bygningen?
 • Hvordan kan vi øke bevisstheten og forbedre rutinene for brannsikkerheten i vår virksomhet?

Brannøvelse – borettslag og sameie

Alle borettslag og sameier er pålagt å gjennomføre jevnlige brannøvelser. En risikovurdering vil her også kunne danne beslutning og rutiner på hvor ofte brannøvelser skal holdes.

I borettslag og sameier kan det være noen utfordringer som man bør være klar over og få trent på før uhellet skjer. Dette kan bl.a. være at noen av beboerne er bevegelseshemmede og eldre som trenger bistand ved brann og språklige utfordringer. Dette vil brannøvelser kunne avklare og man får trent sammen på hvordan man vil håndtere dette på en god og trygg måte.

Når det gjelder vedlikehold av pulverapparater anbefaler vi at man følger norsk standard (NS 3910)

Tenk deg at en brann oppstår og dette er brannslukkeren du har i huset. Krise. Økt fokus på brannsikkerhet avslører avslører ofte utstyr som har gått ut på dato, og som må skiftes ut.

Brannøvelse – hjemmet

Norsk brannvernforening anbefaler alle å ha brannøvelser i hjemmet 1-2 ganger i året. Hele familien bør være enige om hva som skal gjøres i tilfelle brann. Sett dere ned og lag en plan sammen. Ved små barn i familien, så kan det være lurt å gjøre dette til en positiv aktivitet og “lek” sammen.

Test alle alternative rømningsveier som f.eks. brannstige slik at dere vet at brannstigen fungerer og at alle får øvd på å bruke brannstigen. Sjekk også jevnlig at dører og vinduer kan åpnes fra innsiden. På vinterstid kan både dører og vinduer være blokkert av snø eller is slik at disse ikke kan åpnes ved en nødsituasjon.

Ved små barn i huset, så er det viktig å fortelle dem at dem ikke må gjemme seg ved brann, men rope på mamma eller pappa. Det kan være lurt å avtale hvem av foreldrene/de voksne som tar hvilket barn. Barn må følge med mamma og/eller pappa eller en voksen til møteplassen man har på forhånd blitt enig om. Møteplassen må være enkelt å huske, f.eks. “ved lekehytta”, “ved flaggstanga”, “på parkeringsplassen” eller lignende.

En forhåndsavtalt møteplass er viktig for at alle vet hvor man skal møtes og at man lettere får full oversikt over at alle har kommet seg ut av boligen og i trygghet.

Test røykvarslerne, helst både med testknappen og røyk. Sjekk at brannslokkerutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk.

Tips: Utfør selv ettersyn av brannslange og brannslokkeapparat, men husk at brannslokkeapparater regelmessig skal kontrolleres av fagpersoner. Kontroll av brannslokkere og brannslanger utføres hvert 5. år hos private og 1 gang pr. år i næring.

Brannslokkere med pulver skal til fagpersoner for kontroll hvert 5. år og på utvidet kontroll og service hvert 10 år, og de med skum skal til fagpersoner for kontroll og på utvidet kontroll og service hvert 5. år.

Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke har fungert som dere hadde tenkt og planlagt, så er det viktig å justere planen dere har laget, slik at den fungerer som den skal. Hvis det oppdages feil eller mangler under øvelsen, så er det viktig at dette blir fikset og/eller utbedret.

Gjenta gjerne øvelsen flere ganger i året.

Ønsker alle sammen en trygg og god desember og en fredfull jul