Hva kan du gjøre for å forebygge potensiell smitte av koronavirus på arbeidsplassen?

Slike virus er så små og kommer seg gjennom munnbind, så i realiteten er det lite trygghet i å bruke dem. Det finnes masker som holder tilbake virus.

Vanlig munnbind gir falsk trygghet og beskytter ikke mot coronasmitte. For å få tilstrekkelig beskyttelse mot virus, bakterier og sporer i lufta, er det såkalte ​partikkelmasker (også kalt støvmasker) som gjelder.

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare

Det viruset som vi nå er utsatt for over hele verden, det nye koronaviruset SARS-CoV-2, er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome), som også tilhører koronavirusfamilien.

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19.

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

Hvordan smitter det?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en smittet person, på 3 måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
 • Ved direkte kontakt når den smittede har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten

Det usikkert hvor lenge viruset som forårsaker covid-19, overlever på overflater. Forsking tyder på at koronavirus (inkludert føreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra noen timer til flere dagar. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfukt.

Symptom og sykdom?

Nyser coronasmitte

Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptom til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptom. Det er fortsatt uklart i hvilken grad disse personene kan spre sykdommen.

De som blir syke, får vanligvis først symptom i øvre luftveier (vondt i halsen, forkjøling, lett hoste), i tillegg til generell “sykdomsfølelse” og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme, i enkelte tilfeller diaré. Nedsatt smak- og luktesans har også vært rapportert.

Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person, men de mest vanlige er følgende:

 • Mildt forløp: Dette gjelder de fleste syke, om lag åtte av ti. Symptomene går over i løpet av 1 til 2 uker, og disse har sjelden behov for behandling fra helsevesenet
 • Moderat forløp: Etter 4-7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. Noen har behov for å bli innlagt på sykehus
 • Alvorlig forløp: Symptomene lik som ved moderat forløp, men disse personene har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare i 3-6 uker. Dødsfall blant alvorlig syke kan dessverre skje

Informasjon om hva som er risikofaktorer for å få alvorlig i stedet for mild sykdom, er foreløpig begrenset. Innleggelse på sykehus, intensivbehandling og dødsfall er vanligere hos eldre og personer med underliggende sykdommer, og særleg hos dem som både er eldre og har underliggende sykdom. Imidlertid kan dødsfall også oppstå hos personar utan kjente risikofaktorer.

Det finnes per dags dato dessverre ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

I SmartDok kan en rapportere smittevern-relaterte RUH i appen.

Smittevern

Tiltak i arbeidslivet
For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Som arbeidsgiver må du vurdere risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare.

Egne ansatte i risikogruppen
Undersøk om det er noen ansatte som er i risikogruppen for å kunne bli svært syk ved smitte. Disse kan f.eks. få arbeidsoppgaver som gir mindre risiko for smitte, hjemmekontor eller andre tiltak som reduserer risiko for smitte for den ansatte.

Disse bør man være ekstra oppmerksomme ovenfor:

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Voksne med underliggende kronisk sykdom som diabetes, kreft, lungesykdom, hjerte- og karsykdom og høyt blodtrykk
 • Røykere har trolig også en høyere risiko
2 meter avstand

Tilrettelegg og sørg for at ansatte kan arbeide med anbefalt avstand på 2 meter og ikke under noen omstendigheter nærmere enn minsteavstanden på 1 meter.

I praksis på arbeid – noen råd og veiledninger
Møter

 • Fysiske møter skal unngås og heller holde møter via telefon eller videokonferanse. Hvis ikke dette er mulig, så kan fysiske møter gjennomføres ved maks 5 møtedeltakere som holder minst 2 meters avstand under hele møteperioden

Arbeidsplass – industriområde/byggeplass

 • Ansatte som absolutt ikke behøves fysisk på arbeidsplassen (f.eks. en byggeplass) for å gjøre sine arbeidsoppgaver, kan jobbe fra hjemmekontor

I praksis på arbeid – noen råd og veiledninger

Arbeidsplass – industriområde/byggeplass

 • Gjennomfør hvor mulig sonedeling av område/byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best mulig fra hverandre
 • Tilrettelegg og sørg for at ansatte kan arbeide med anbefalt avstand på 2 meter og ikke under noen omstendigheter nærmere enn minsteavstanden på 1 meter

Kontor

 • Myndighetene anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor der det er mulig, men hvor dette ikke er mulig, fordel kontorplasser så anbefalt avstand opprettholdes, bruk gjerne møterom o.l. til kontor om mulig
Hjemmekontor SmartDok

Ansatte som absolutt ikke behøves fysisk på arbeidsplassen (f.eks. en byggeplass) for å gjøre sine arbeidsoppgaver, kan jobbe fra hjemmekontor

Smittevern – Vaner som forebygger smitte

Papirlommetørkle
Hold papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Albukroken
Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Workshop

 • Har vi gjennomført en risikovurdering av smitte her på arbeidsplassen?
 • Hvilke risikoer har vi hvor fare for smitte er til stede og hvilke tiltak har vi innført og er det andre tiltak vi bør innføre?
 • Har vi noen ansatte som er risikogruppen for å kunne bli svært syk ved smitte?