Odd Mathisen AS vant prisen for «Nord-Norges beste anleggsprosjekt 2013-2016»!

Odd Mathisen AS vinner pris

Odd Mathisen AS vinner pris igjen. Her er en gravemaskin fra firmaet i aksjon.  Foto: Odd Mathisen AS

Odd Mathisen AS ble etablert i 1969 av Odd Mathisen. Den første maskinen til selskapet, en Ford traktorgraver med grave og lasteutstyr ble kjøpt i 1969.

Den ble umiddelbart satt i arbeid med graving av vannledning i Øvre Alta på oppdrag for Alta Kommune. Nå over 45 år senere er maskinparken en helt annen.

Selskapet har nå 9 gravemaskiner, 6 lastebiler, 2 borerigger, bulldosere, kran, vals, domper + mye mer . Med en utstyrspark på dette nivået er vannledninger pankekjøring for selskapet, sammen med transport, grave- og montasjeoppdrag. Men de største prosjektene om dagen til Odd Mathisen AS er utbedring av vei, og det var nettopp det imponerende arbeidet med «Skjarvelandet rassikringsprosjekt» på Havøysundvegen som skaffet selskapet en pris for «Nord-Norges beste anleggsprosjekt 2013-2016».

Nord-Norges beste anleggsprosjekt 2013-2016

Dette er den andre prisen selskapet vinner på bakgrunn av arbeidet med «Skjarvelandet rassikringsprosjekt».

Bakgrunnen for prosjektet:
Havøysundvegen ble opprinnelig bygd som sommerveg i 1988. Den ble senere oppgradert til helårsveg. Det har vært store utfordringer med denne vegen da den går gjennom et område hvor det ofte er ekstremvær både langs kysten og over fjellet. Deler av Havøysundvegen går også gjennom område som er svært rasfarlig. Det rasfarlige området er i Bakfjorden, hvor vegvesenet iverksatte rassikringstiltak, skriver MEF på sin hjemmeside

Rassikringstiltakene til Odd Mathisasn AS bestod i å endre og bygge nye rasvoller, slik at de ble tilpasset de lokale terrengforholdene og landskapskarakteren på strekningen. Vegen ble flyttet ut på fylling i fjorden, istedenfor å gjøre store inngrep i den sårbare fjellsiden. Det ble bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs vegen. Fangvollene og vegkurvaturen er knyttet sammen til en helhet som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse.

Skjarvelandet rassikringsprosjekt fikk i 2014 Vegdirektørens pris – Vakre veier. Det er en hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det var i konkurranse med 30 andre vegprosjekter i Norge.

I år vant altså prosjektet med Odd Mathisen AS i førersetet en ny pris. Gratulerer!

Stor maskinpark krever godt system

En stadig økende maskinpark er alltid en utfordring for et hvert selskap. Odd Mathisen AS har valgt en digital løsning som skal hjelpe de og holde oversikten, samt sørge for at timeforbruket koblet til hvert prosjekt følges.

Vi bruker SmartDok både til timeregistrering og maskinoversikt. Her registrerer vi last og holder kontroll på maskinparken via maskinmodulen i systemet. SmartDok hjelper oss å følge opp service på maskinene, samt få de sertifisert, noe som er veldig viktig, sier Arnt Roar Olsen på økonomi i Odd Mathisen AS.

Når prosjektene blir mange er oversikt Alfa og Omega.

– Bare i dag holder vi på med to VA-anlegg for Alta kommune i tillegg til veiutbygging i Kåfjord, så vi har hendene fulle. Det er sånn vi liker det, sier Olsen.

– Det har vært en fantastisk utvikling av selskapet, vi kan virkelig være stolte over jobben som er gjort med å ta oss dit vi er i dag, sier Olsen til slutt.