Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) har brukt LEAN og SmartDok som hjelpeverktøy under byggingen av Studentboliger i Smørbukklia.

Snekker fører timer i SmartDok

Hovedverneombud Jon Helge Ryeng bruker SmartDok til å føre timer og avvik i hverdagen. Tømrer Andre Hansen (hvit hjelm) fører timer hver dag under arbeidet med studentboligene. Foto: Lasse Sørnes.

Byggetrinn 1 er ferdig og to flotte byggverk med studentboliger står ferdige og allerede tatt i bruk av studenter i Tromsø. Econor er godt i gang med byggetrinn 2 av studentboligene.

– Uten å kommentere for byggherre kan vi vel si at en god gjennomføring på byggetrinn 1, resulterte at vi fikk byggetrinn 2. Og vi håper selvsagt at byggherre og brukerne blir fornøyd med dette byggetrinnet også, sier HMS-HR-KS leder, Arne Munkvold hos Econor.

Oppdragsgiver for prosjektet er Norges Arktiske Studentsamskipnad.

Med LEAN som hjelpemiddel

Å ha fremdriftsplaner som er enkle og forståelig, og ikke minst lett tilgjengelig har vært viktig for gjennomførelsen av prosjekt. LEAN har gjort denne oppgaven enklere både for ledere og håndverkere.

– Dette prosjektet blir styrt etter en ledelsesmodell som kalles LEAN, og vår erfaring er at det har fungert meget bra. Fremdriftsplaner er byttet ut med taktskjema og farger som gjør at det er mye enklere for de som står i produksjon å se hvor de er, hvor lang tid de har på seg, hvilket fag som har vært der tidligere og hvem som skal inn etterpå, forteller han.

Med mange identiske etasjer å bygge er det mange gjentakende operasjoner i alle etasjene, noe som har satt fokus på håndtering av gjentagende arbeidsoppgaver høyt.

– Det å kunne planlegge og drifte med LEAN gjør den enkelte arbeider mer aktiv i de aktiviteter som skal foregå, alle vet hvor mye tid de har på seg og de må være godt forberedt for å kunne holde taktplan til alle fag. Vi opplever at arbeiderne benytter taktplan i større grad enn tradisjonelle fremdriftsplaner. Hver aktør har fått sin gjennomgående farge.

SmartDok forenkler prosjektarbeidet

HMS-HR-KS leder foran byggeprosjekt i Tromsø

HMS-HR-KS leder i ECONOR, Arne Munkvold foran studentboligene selskapet bygger i Tromsø. Foto: Lasse Sørnes

Å være HMS-HR-KS leder betyr en mange oppgaver rundt et byggeprosjekt. Oppgavene kan være oppfølging av medarbeidere og lærlinger, informasjon, risikovurderinger, etablere HMS dokumentasjon, vernerunder, kvalitetsoppfølging, sjekkliste, osv.

En viktig del av disse oppgavene i Econor blir håndtert gjennom en smarttelefon og appen SmartDok.

– Smartdok bruker vi selvsagt til timeregistrering og rapport om uønskede hendelser. I tillegg bruker vi SmartDok til sjekklister, sier Arne.

Arne er klar på at SmartDok forenkler hverdagen hans som HMS-HR-KS leder.

– Hverdagen gjøres enklere først og fremst gjennom attestering direkte på prosjekt, registrering av timer i sanntid som kan attesteres, og ikke minst få spesifisert arbeidet dersom det utføres på regning for Byggherre. Det hjelper oss også med å få spesifisere en aktivitet, avslører han.

– For min egen del har jeg en administrativ rolle og påser gjennom SmartDok at alt som skal være med i den aktuelle lønnsperioden blir med. Så overføres timene til lønningskontoret, sier Arne.

Faktaboks om studentboligprosjekt

Beskrivelse av prosjektet: Studentboliger til 302 studenter som skal ferdigstilles i løpet av 2017. Econor med samarbeidspartnere bygger studentboliger i betong og massiv tre.

ISO sertifisert

Econor har i dag 93 ansatte og har primært oppdrag i Tromsø, hvor de har flere pågående prosjekter akkurat nå. I tillegg har selskapet fått en kontrakt på Finnsnes.

– Vi skal være den foretrukne entreprenøren, det forplikter i forhold til å levere det som vi er blitt enig om, at dialogen er god med byggherre, leverandører og andre entreprenører vi har med oss.

Kvalitet og miljø har også blitt en viktig del av hverdagen.

For å kunne levere god kvalitet har vi blitt ISO sertifisert på kvalitet- og miljøledelse, som er standardene 9001/2015 og 14001/2015. For å gjennomføre prosjektene har vi gode lærlinger, hjelpearbeidere, fagarbeidere og ledere som bidrar til fremdrift og løsninger på alle nivåer i organisasjonen.

Byggetrinn 2 er godt i gang, og da vi besøkte byggeplassen i januar, så var modulene med rommene kommet på plass.

– Den største utfordringen er å utnytte tiden mens elementmontasjen pågår til arbeid som kan gjøres før taket kommer på – og vi får et tett bygg. Nå har vi vært veldig heldig med været i høst og montert hele bygget – nesten uten regn, forteller Arne.

Vi ønsker Econor fortsatt lykke til med byggingen av studentboligene, og regner med studentene kommer til å bli storfornøyde med de nye boligene.