JB Mark & Bygg i Stockholm fikk kontroll på sitt drivstofforbruk etter at selskapet tok i bruk rapporteringssystemet SmartDok

JB Mark & Bygg har fått kontroll på dieselforbruket

Jimmy Borgh og faren Roland Borgh har svært god erfaring med bruk av SmartDok. Alle ansatte fører timer, maskintimer, dieselforbruk og annet i Appen. Foto: Lasse Sørnes

Har du mistet kontrollen over selskapets drivstofforbruk? JB Mark & Bygg i Stockholm har full kontroll over utgiftsposten etter å tatt i bruk SmartDok

JB Mark & Bygg er et selskap med mange jern i ilden. Med mange prosjekt på samme tid og på forskjellige plasser er det veldig viktig å ha kontroll på personal, timeregistrering og vareforbruk. Du kan stole på at JB Mark & Bygg har full kontroll på utgiftene og dermed venter det ingen overraskelser på fakturaen til deg.

Kvalitet i arbeidet er det viktigste for oss. Et bra utført prosjekt er kun et bra prosjekt når alle parter er fornøyde.  Derfor er det utrolig viktig for oss før prosjektet starter at vi har blitt enig om tidspunktet for prosjektets oppstart, hva som skal gjøres, hvor lang tid prosjektet skal vare, og ikke minst pris. Vi jobber kun med skriftlige avtaler, sier Jimmy Borgh i JB Mark & Bygg.

Fikk kontroll på dieselforbruket

For å kunne leve opp til sine egne mål var Jimmy nødt til å gjøre noen grep for å få oversikt over personal og dieselforbruk.

– Før vi tok i bruk SmartDok kravlet vi oss gjennom hverdagen med langsomme manuelle systemer, avslører Jimmy.

Hvorfor valgte dere SmartDok?

– I utgangspunktet var vi på utkikk etter en byggekortleser, men jeg innså kjapt at SmartDok også forenklet lønnsarbeidet, og for første gang etter 10 år i bransjen fikk vi kontroll på dieselforbruket for hvert kjøretøy.

Drivstofforbruk er en stor utgiftspost for en hver maskinentreprenør. SmartDok fikk mange ønsker fra kundene sine om en slik funksjon i Appen, og den har vist seg i ettertid å bli meget populær. Med denne kunne Jimmy endelig få kontroll over denne svært viktige utgiften.

– Med SmartDok fikk vi oversikt over hele maskinparkens dieselforbruk, noe vi ikke hadde opplevd før. Våre maskinoperatører fyller ofte drivstoff fra fat eller beholder, og det er derfor vanskelig å følge hvor mye drivstoff som egentlig har gått og fylt.

– Nå har vi satt i litermålere i alle pumpene våre og alle sjåfører dokumenterer timer og antall liter fylt i SmartDok hver gang de fyller drivstoff.  Vips, så har man full kontroll på kostnadene på drivstoffet og den totale driftskostnaden over alle maskinene, og det via en App på telefonen, forteller Jimmy.

JB Mark & Bygg har i dag 12 ansatte og 13 maskiner. Et selskap i vekst som drives med god kontroll, noe som kommer både kunden og selskapet til gode.

Drivstofforbruk i App

Med SmartDok Appen kan du registrere drivstofforbruket. Full kontroll på utgiftsposten gir ditt firma en økt fortjeneste. 

Planlegger arbeidsuken med App

For å få oversikt over oppdragene og hvilke ressurser Jimmy skal sette inne på hvilket prosjekt bruker Jimmy Ressursplanleggeren i SmartDok.

– Jeg bruker ressursplanleggeren i SmartDok som et verktøy for å kunne planlegge alle ressurser og aktiviteter gjennom uken. Før brukte vi excel noe som gjorde det hele mye mer komplisert. Nå er det enklere og vi kan raskt via et nettbrettoppdatere oss på nye og pågående oppdrag, sier Jimmy.

I tillegg til dette bruker JB Mark & Bygg HS/KS sjekkliste i SmartDok.

– Vi jobber en del med fiber og har laget et eget skjema som vi bruker hver dag. Der fører vi blant annet hva vi har gjort og hvor vi har vært og jobbet. Vi kan også dokumentere arbeidet med bilder. I tillegg har vi laget en eget bekreftelseskjema, som gjør at kunden kan signere timerapporten direkte på våre mobiltelefoner.

Lett å å bruke

Jimmy er klar på at Appen og systemet er veldig enkelt i bruk, og at overgangen fra manuell føring til digital hverdag gikk fint.

– SmartDok ble godt mottatt av hele organisasjonen. Noen var før de hadde prøvd systemet litt skeptisk og ønsket å fortsette å bruke vårt gamle manuelle system, men de innså kjapt at det var betydelig enklere og raskere å føre digitalt. Jeg oppfatter mine ansatte som teknologi-interesserte, og jeg ser at de er storfornøyde med at de nå kan holde kontroll på sine egne timer via en App på mobiltelefonen, sier Jimmy til slutt.