Studenter ved Fagskolen Tinius Olsen prosjekterte parkanlegg for Kongsberg kommune. Timene brukt på prosjektet ble ført i SmartDok

I prosjekteringen har Landskapsutvikling valgt å bruke det CAD-baserte programmet Lumion for å skape en visuell modell av de ulike momentene som prosjektet Gamlegrendåsen Park består av. Se videoene over for presentasjon av prosjektet.

Fem elever ved Fagskolen Tinius Olsen brukte SmartDok for å holde kontroll på timeforbruket i sitt parkanlegg prosjekt for Kongsberg kommune. 

På bakgrunn av utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen, fikk fem studenter i oppgave å finne et prosjekt som skal gå igjennom tredje og fjerde semester av utdanningen. Prosjektgruppen valgte å kalle seg Landskapsutvikling og opptre som en rådgivende ingeniørbedrift for byggherre. Prosjektgruppen valgte å ta kontakt med Kongsberg kommune for å skaffe et aktuelt prosjekt.

– Kongsberg Kommune ønsket at vi skulle arbeide med prosjektering av et helhetlig konsept for et parkanlegg på et nåværende friområde i Gamlegrendåsen, Kongsberg. På bakgrunn av at området per dags dato har manglende muligheter for aktiviteter for barn, har mangel på tilknytning mellom boligfeltene, samt at friområdet er svært dårlig utnyttet, fant prosjektgruppen tidlig i prosessen et stort potensiale i prosjektet, sier Arvid André Fjeld, prosjekleder i Landskapsutvikling.

Problemstillingen til gruppen ble slik:
Hvordan kan Landskapsutvikling AS prosjektere friområdene på Gamlegrendåsen med hensyn til de kulturhistoriske elementene, samtidig som natur, miljø og levevilkår hensyntas?

Viktig verktøy for timeføring

Prosjektgruppen benyttet seg av mange verktøy for å ferdigstille prosjektet;Autodesk Revit 2016,Autodesk AutoCAD 2016,Gemini Terreng og Entreprenør 12,Lumion Educational 6.5.1, Microsoft Programvare (Word, Excel, Powerpoint, Visio, Project),GPS Rover (Topcon), Microsoft OneDrive,Adobe Premiere Pro og SmartDok.

– SmartDok har hjulpet oss med og holde oversikt over medgått tid og over hva som har blitt gjort til enhver tid da gruppemedlemmene daglig har beskrevet hva som har blitt utført av arbeidsoppgaver, noe som har bidratt til at gruppeleder får en vesentlig bedre oversikt over utførte oppgaver og hva som må gjøres fremover. For å registrere timeforbruket har gruppen benyttet seg av SmartDok Appen, forteller Arvid André .

I konklusjonen til prosjektet skriver studentene blant annet følgende:

«Prosessen i dette prosjektet har ført med seg både positive og negative erfaringer. Prosjektgruppen er fornøyd med at erfaringer som er tatt med fra tidligere prosjektarbeid har bidratt til en fornuftig bruk av styringsverktøy som fremdriftsplan, møtereferater, timeregistreringssystem og så videre. Gruppen har sett verdien av disse verktøyene i større grad i dette prosjektet, enn ved tidligere prosjekter».

HMS/KS sjekkliste

Prosjektgruppen oppdaget også andre fordeler enn timeregistrering via App i SmartDok.

– Vi har også fått et innblikk i hva som faktisk er mulig med et slikt system, og det er noe vi absolutt anbefaler videre til bedrifter i anleggsbransjen. Dette på grunn av at alle som jobber ute på felt har lettere for å fange opp endringer, og kan knipse et bilde av dette sammen med en liten beskrivelse og legge det inn på SmartDok. Dagrapporter kan også føres her, i stedet for på papir. Da forsvinner de ikke, og er et godt underlag for dokumentasjon til senere, forteller han.

Fire av gruppens medlemmer bruker til daglig SmartDok i sine jobber. Henholdsvis Kaare Mortensen Buskerud ASØynebråten Anleggsteknikk AS og Isachsen gruppen.

Gruppens medlemmer var: Arvid André Fjeld, Olav Gunnerud, Lars Stokvik, Åsmund S. Jordheim og Marius Frøislie.

For prosjektbeskrivelse besøk hjemmesiden som ble opprettet i forbindelse med prosjektet: https://jordheimen.wixsite.com/landskapsutvikling