Med City Service sine mobile LED infotavler og skiltvogner forbedres sikkerheten for vegarbeidere og vanlige bilister

City Service Bergen Infortavle

City Service har spesialisert seg på digitale informasjonstavler for trafikken. Her programmerer de en stasjon utenfor Bergen

Ser vi slutten på bruk av statiske vegskilt om anleggsarbeid? Med City Service i front blir nå sikkerheten betydelig bedre med programmerbare og ikke minst fleksible info-løsninger langs veiene i Norge.

Bedre sikkerhet både for bilister og ikke minst veiarbeidere har stort fokus hos City Service. Selskapet med hovedsete i Bergen er først ute i Norge med mobile LED infotavler og skiltvogner.

– På kontinentet er slike systemer mye brukt og det er en absolutt fordel med tanke på å kunne formidle informasjon til bilister i «real time», sier Dan Goya, daglig leder i selskapet.

Fordelene med de mobile LED tavlene er mange ifølge Goya.

Rask responstid og vi kan formidle hvilken som helst budskap. Oppdragsgiver kan fjernstyre skiltvognene/infotavlene via en egen nettportal der brukeren kan endre budskapet på skjermen i løpet av noen sekunder, uten å være tilstede. Dette gjør systemet lett å betjene, og sikkerheten mye bedre. I tillegg ligger hele skiltkartoteket inne i databasen, samt at en raskt kan lage nye animasjoner, forteller han videre.

Har agentur på produktene

Infotavlene utvikles sammen med EBO VAN WEEL, en produsent fra Nederland.

– Sammen med Nederlands største produsent av slikt utstyr, har vi også utviklet skjermer som er montert på pick-up bilene våre. Fordelen med dette er at det forkorter utrykningstiden betraktelig,  og kan anvendes overalt. Vi har agentur på disse produktene i Skandinavia.

Selskapet har i dag 15 slike mobile enheter i sving på veiene i Hordaland, Rogaland og Ryfylket.

– Vi har enda 10 stk til i bestilling, forteller Goya.

Dan_Goya_City_Service_Bergen

Dan Goya er daglig leder i City AS. Han er opptatt av å kunne forenkle hverdagen og sikkerheten til veiarbeidere. Her er han foran en av sine stasjoner utenfor Bergen.

Bruker SmartDok for å holde oversikten

Selskapet som Dan Goya leder har i dag 53 ansatte i Bergen og 11 i Stavanger og opererer i dag i Hordaland, Rogaland og Ryfylket. Det er et allsidig selskap som driver med alt fra trafikk/arbeidssikring; herunder trafikkdirigering, skiltvogner, bufferbiler, ledebiler, utleie av skilt, trafikklys​ og LED informasjonstavler. Arbeid på vei; herunder renhold veiareal, kantklipp, renhold leskur, grøfting, reparasjon rekkverk/autovern.

Med så mange prosjekter gående til en hver tid og nesten 70 ansatte er det viktig å ha et system som sørger for at prosjektene holdes innenfor de rammene som er satt.

Hvordan fører dere arbeidstimer i dag?

– Vi bruker SmartDok til timeregistrering, sier Goya.

SmartDok har gjort timeføring via App enklere og brukes i dag av store deler av bygg- og anleggsbransjen.

– Det som er fint med SmartDok er at det er veldig lett å bruke. Det har også et fint brukergrensesnitt, og ikke minst hyggelige supportmedarbeidere, sier Dan Goya.

Les mer om timeregistrering fra SmartDok.

Bergen Bydrift SmartDok

Denne gang var det Bergen Bydrift som fikk nyte godt av de mobile infotavlene til City Service. Her fikser Bydrift asfalten rundt et kumlokk i mens City Service har tatt seg av skiltingen og dirigeringen av trafikk. 

Om CITY AS

CITY består av selskaper med spisskompetanse innen følgende segmenter:

 • Trafikksikring av arbeid på og ved veianlegg,
 • Utleie av sikkerhetsløsninger for vei og tunnel,
 • Vedlikehold og renhold av veier
 • Facility management og relokasjon
 • Industriell renhold av HVAC systemer
 • Bygg og anlegg- murerarbeid med spesialisering I YTONG og SILKA

De operative selskapene i strukturen består av

 • CITY SERVICE BERGEN AS
 • CITY SERVICE STAVANGER AS
 • CITY ROAD AS
 • CITY LED
 • CITY SECURITY GROUP AS