Etter å ha digitalisert driften har nå bedriften fått full kontroll ved hjelp av SmartDok

SmartDok Timeregistrering tømrer

Petter Skorpen Tronstad er NESO-lærling hos Tømrer Gøran Romsdal og registrerer timene sine daglig i SmartDok.

Å jobbe mer effektivt, forenkle lønnsutbetaling og bedre dokumentasjonen i forhold til fakturering har vært en av flere gevinster etter at selskapet tok i bruk SmartDok.

Vi besøker NESO-medlem Tømrer Gøran Romsdal på midtbakken i Alta der arbeiderne er i full gang med et bygg som skal stå ferdig august 2018. Der fokuseres det på kvalitet, HMS og god service for kunden.

– Vi regner med å registrere ca. 5.500 timer på prosjektet. Alt digitalt i SmartDok, sier daglig leder Gøran Romsdal.

I tillegg til timeregistrering, har også selskapet stor fokus på HMS og kvalitet.

Fotodokumentasjon gjennom SmartDok

– Kvalitet og service er og skal være en viktig del av vårt arbeid. Vi oppnår fornøyde kunder gjennom høy kvalitet på utførelse av arbeidet, sier Romsdal som bruker HMS/KS-modulen i SmartDok til å registrere avvik og til å fylle ut sjekklister og vernerundeskjema.

Hva er den største gevinsten for dere med å ta i bruk SmartDok?

– Vi jobber mer effektivt, det forenkler lønnsutbetaling, samt bedres dokumentasjonen i forhold til fakturering, sier Romsdal.

Svarer til forventningene

Når en går til anskaffelse av digitale hjelpemidler forventer en at arbeids-hverdagen skal bli bedre, og ikke minst mulig plunder med å ta det i bruk. For Tømrer Gøran Romsdal var det et ønske om å bli mest mulig «papirløs» og samtidig mer effektiv som var det viktigste.

– SmartDok har virkelig svart til forventningene. Etter å ha opplevd effekten av digitalisering av timeregistrering, sjekklister og vareforbruk, så har vi også tatt i bruk verktøyoversikt i SmartDok, forteller regnskapsansvarlig i selskapet Karin Sønvisen Bakken.

Hvorfor utvidet dere SmartDok med å ta i bruk verktøymodulen?

– Effektivisering av arbeidet her også. Vi slipper å lete etter utstyr, og bedrer utnyttelsen av verktøyet. Forhåpentligvis vil dette også føre til kostnadsbesparelser, sier hun.

Enkel i bruk

I utgangspunktet var Gøran Romsdal litt skeptisk til å ta i bruk et digitalt system for å hjelpe til med disse oppgavene, men etter å ha brukt det en stund ble han overbevist om fordelene.

– De ansatte synes det er lett å bruke, og jeg ble imponert over hvor tilgjengelig systemet var og at det er veldig oversiktlig, sier en fornøyd Gøran Romsdal.

NESO-gevinst

I tillegg til gevinst fra digitale systemer opplever også Tømrer Gøran Romsdal klare fordeler som medlem av NESO.

– Vi ble medlem i 2012, og opplever bedre innkjøpsavtaler, tilgang til dyktige jurister, og ikke minst har NESO fokus på kompetanseheving i form av kurs/skoler tilpasset bransjen, sier Karin til slutt.

Kombinasjonen av dyktige medarbeidere, SmartDok og NESO-medlemskap sørger for at kunden på midtbakken og alle andre som hyrer inn Tømrer Gøran Romsdal kan stole på at sluttproduktet vil bli topp klasse!

Saken ble publisert først i Anbudet nr 5-17. 

Gøran Romsdal SmartDok bygg

Arbeidet på Midtbakken i Alta går så det suser. Her ser vi Ivar Jørgensen og hans dyktige medarbeiderne legge på bærebjelker på bygget.