Tromsø Alpinpark har fokus på sikkerhet og har full kontroll med et digitalt hjelpemiddel

Når driftsleder Jesper Kræmer Kufaas åpner alpinanlegget for sesongen er det med god samvittighet om at sikkerheten i anlegget er godt tatt vare på.

Driftsleder Jesper Kræmer Kufaas er klar på at SmartDok hjelper han og de ansatte med å sørge for at sikkerheten i anlegget er på topp.

Når driftsleder Jesper Kræmer Kufaas åpner alpinanlegget for sesongen er det med god samvittighet om at sikkerheten i anlegget er godt tatt vare på.

Tromsø Alpinpark tok i 2018 i bruk et digitalt system (SmartDok) for å lette arbeidet med sikkerheten i anlegget. Erfaringene har vært svært positive, og driftslederen er ikke tvil om at han anbefaler andre alpinbakker å ta i bruk samme system.

– Ja absolutt! Det har lettet min hverdag veldig mye som driftsleder. I mine øyne et selvsjekkende system når alle leddene i alpinanlegget bruker dette, sier han.

Kontakt SmartDok for mer informasjon om SmartDok for alpinanlegg

Åpning før jul?

– Å garantere en dato for åpning går ikke, men jeg tror og håper på at vi får åpnet før Jul eller i romjula, kommer veldig ann på om vi får nok kulde eller snø!, sier en håpefull driftsleder.

Når anlegget åpner er det to fokusområder; sikkerhet og at kundene skal ha det gøy i bakken.

Stor maskinpark

Når bakkene fylles opp med folk og alle maskinene er i drift er det svært viktig at det ikke skjer noen ulykker på grunn av manglende vedlikehold eller at maskiner står.

– På vinteren er vi en stab på totalt 50 mann der 15 jobber med selve drifta ute og med maskinene.

– Vi har 2 tråkkemaskiner, 11 snøkanoner, 3 snøskutere, 2 UTV (terrengkjøretøy), 1 bil og 4 heiser i drift til enhver tid. Alle disse føres i SmartDok, forteller Jesper.

Bort med papirmøllen

Når en driver et alpinanlegg er det strenge krav til dokumentasjon. Dokumentering av vedlikehold og sikkerhet var tidligere svært tidkrevende og lite oversiktlig.

– Før vi tok i bruk SmartDok opererte vi med en stor papirmølle.

Dette var hverdagen til de ansatte før den digitale implementeringen:

 • En internkontrollbok per heis
 • En vedlikeholdsbok per heis
 • En bok for skader
 • En bok for uønskede hendelser
 • En perm med risikoanalyser
 • En bok for internkontroll av bakkene
 • En blokk for dokumentert flytting av kroker
 • Et skjema for reparasjon av kroker
 • En perm for dokumentert vedlikehold på maskinene
 • En drifstoffdagbok i hver maskin
 • Pluss en haug med notater angående diverse.

– Måten vi prøvde å organisere dette på var at vi hadde alt spredt utover de gitte plassene i anlegget, så om dette skulle samles inn måtte en påberregne en dag på å få alt inn. Med et slikt «tungvint» system var det også vanskelig og kontrollere at alt ble utført og registrert, sier han.

Nå kan de ansatte registrere all data i èn app.

En ny hverdag med SmartDok

I 2018 gikk Tromsø Alpinpark til anskaffelse av SmartDok etter anbefaling fra Narvikfjellet Heis- og bakkedrift.

– Den største fordelen er at alt blir samlet på en plass, da er det mye lettere og ha en daglig kontroll på at de ansatte registrerer og fyller ut de dokumentene vi er avhengig av at er på plass.

– Det er også en stor fordel at det skjer på pc eller telefon for nestemann som skal lese det. Og ikke minst så har du alt tilgjengelig når du trenger det bare med noen tastetrykk!

– Mine ansatte finner det veldig enkelt og bruke.

Kontakt SmartDok for mer informasjon om SmartDok for alpinanlegg

Vi har 2 tråkkemaskiner, 11 snøkanoner, 3 snøskutere, 2 UTV (terrengkjøretøy), 1 bil og 4 heiser i drift til enhver tid. Alle disse føres i SmartDok, forteller Jesper

Bakkene, heisene, maskinene og ikke minst de ansatte er klare for vinteren med folk i bakkene.