Når byggfirmaet Leve Montasje overleverer prestigehytter, så gjøres det via signatur på nettbrett.

Når selskapet er klar for overlevering av hytter i hyttefeltet The Nest i Hafjell, skjer over overtakelsesforretningen via et digitalt signaturfelt.

Leve Montasje bygger Leve Hytter sine kvalitetshytter, og er snart klar for overlevering av 28 sokkelhytter på Hafjell.

Når selskapet er klar for overlevering av hytter i hyttefeltet The Nest i Hafjell, skjer overtakelsesforretningen via et digitalt signaturfelt.

– Leve Montasje overleverer hyttene til Leve Hytter sine kunder og i denne prosessen har vi bygd et skjema for overtakelsesforretning med signeringsfunksjon, dermed trenger vi ikke å ta med papir ut på overtakelsesforretning, sier daglig leder i Leve Montasje, Jo Roger Bergheim.

Leve Hytter The Nest Hafjell

Leve Montasje bygger arkitekttegnede Leve Hytter bygget i kvalitetsmaterialer, av rutinerte håndverkere med millimeterpresisjon.

– Her er våre byggeledere utstyrt med nettbrett og fører protokollen direkte i SmartDok der begge parter signerer. Etter signering går det en kopi av overtakelsesforretningen til begge parter. Genialt!

– Det er ingen tvil om at vi sparer penger og tid ved bruk av SmartDok!

Når en jobber i en bransje som er avhengig av god dokumentasjon, da er muligheten for signatur i app svært viktig. Det sparer kunder for tid og unødvendige diskusjoner i etterkant. i SmartDok kan du få signatur på timer, vareforbruk og skjemaer og sjekklister.

 

Fokus på kvalitet og arkitektur

Leve Montasje ble etablert i desember 2015 som et søsterselskap til Leve Hytter.

Eierne bak Leve Hytter ønsket å ha et eget entreprenørselskap som man kunne bygge opp med egen spiss- kompetanse for bygging av Leve Hyttene. Med fokus på strukturer og effektiv byggeprosess med høy kvalitet.

– Disse hyttene består av Hytte over et plan, hytte med hems og sokkelhytter med hems. Vi gjør hele tømrer-jobben over ferdig støpt betongplate.

– Oppbyggingen av Leve Montasje begynte i det små med 4 snekkerlag (8 snekkere) som ble godt satt inn i detaljer og byggemetode for Leve Hyttene. 1 ½ år etter oppstarten telte vi 32 snekker, 1 lærling, 3 byggeledere og daglig leder, sier Bergheim.

– Med denne dyktige staben av håndverkere satte vi opp 70 hytter i 2018 Og det ser ut til å bli i overkant av 70 hytter i år også.

Leve Montasje bruker SmartDok

Dyktige håndverkere i Leve Montasje setter opp kvalitetshytter i Hafjell. Via en app som forenkler hverdagen registrerer de blant annet timer, avvik og transport. 

The Nest i Hafjell

Et av prestisjeprosjektene selskapet har under arbeid er 28 sokkelhytter midt mellom alpinløypene i Hafjell

Feltet heter The Nest, det ligger litt i ordet at her er det bratt og krever nøye planlegging av logistikk, fremdrift og struktur i byggeprosessen, vi er nå inne i sluttfasen av de siste hyttene nederst i dette feltet.

– Videre har vi også pågående bygging av et annet hyttefelt på Mosetertoppen i Øyer, det heter Skiline IV og her er vi godt i gang med byggingen av 40 Leve Hytter.

Bort med timelister på papir

Leve Montasje SmartDok app HMS

Registrering av sjekklister og avvik er viktig for å kunne levere av ypperste kvalitet. Dette registreres i SmartDok-appen.

Når det skal bygges arkitekttegnede hytter med et tidløst uttrykk som balanserer det tradisjonelle og det moderne på en harmonisk måte, så er det viktig at de erfarne hyttebyggerne har de beste forutsetningene til å lykkes med nettopp dette.

De trengte et system for å gjøre prosessen med å registrere timer på et vis som ikke skulle være tidkrevende i seg selv og ikke minst brukervennlig.

– Det hele begynte med at vi så en begrensning i å ha timelistene i papirformat og jeg begynte å se etter en løsning der vi kunne ha et enkelt og greit system for registrering av timer som igjen enkelt kunne overføres til våres økonomisystemer, sier Bergheim.

Det ble satt visse kriterier for hva systemet skulle kunne gjøre.

– Vi er en bedrift med flere nasjonaliteter, samt noen med gode datakunnskaper og noen med ikke så gode datakunnskaper. Vi måtte også finne et program som var enkelt å bruke og som ikke skapte frustrasjon blant de ansatte. Dette måtte være et program som ikke skulle være en tidstyv, der de ansatte måtte bruke unødvendig mye tid på et tungvint program.

Med disse kriteriene begynte søket etter ønsket leverandør.

– Vi fikk presentasjon av de enkelte systemene som var forespurt. Valget falt på SmartDok og dens brukervennlighet, forteller Bergheim.

Brukervennlighet er det aller viktigste

Leve Montasje brukervennlighet

At SmartDok er meget Brukervennlig gjør arbeidet mer effektivt. Selv dette vil komme kunden til gode. 

Det er viktig at en tømrer bruker tiden på å produsere, og ikke frustrasjon over dårlig brukervennlighet.

– Det som gjør SmartDok så brukervennlig for oss, er måten vi selv kan bygge våre sjekklister, HMS og KS skjemaer. Samt at timeregistrering gjøres enkelt på korrekt prosjekt, og får da en oversikt over timeforbruket på prosjektene.

– Videre er det veldig enkelt å transportere timene til hver enkelt ansatt over i lønnssystemet og gjør at det ble en veldig stor besparelse av tidsbruken ved lønns-kjøring hver måned.

Kort sagt; mindre papirarbeid – mer bygging!

Fra skeptisk til veldig fornøyd

Det er naturlig at nye systemer fører med seg en del skepsis. Det betyr en endring i arbeidshverdagen for de fleste, og for Leve Montasje var det ikke noe annerledes.

– I og med at vi mennesker er forskjellige, så er noen av oss veldig glade i data og apper og alt det som fører med, mens andre ikke er det.

– Sånn er det i vår bedrift også, en av våre byggeledere har selv hevdet at han ikke er så interessert i og synes ikke det alltid så gøy å holde på med data og apper.

– Da vi introduserte SmartDok i bedriften så var han ikke negativ, men heller noe betenkt på om dette var noe for ham. Vi ble enige om å kjøre en forsiktig innføring. Nå er han en racer på SmartDok!

En skal aldri undervurdere hvor viktig brukervennlighet er.

– SmartDok er så enkelt at selv om man kommer i skade for å trykke feil i et skjema eller lignende, så er det enkelt å rette opp igjen. Dette gjør at ansatte føler trygghet og gjør det interessant å fylle ut sjekklister, sier Bergheim.

– Siden vi tok i bruk Smartdok i november 2016 så har vi ikke hatt en eneste dag med driftsstans av Smartdok og det er unikt, sier han til slutt.

The Nest Hafjell

På The Nest kan du velge mellom tre forskjellige hyttemodeller: Vy 12, Vy 13, Vy 14 og Vy 16.