Kvalitet på dokumentasjonen? SmartDok er svaret!

Smartdok brukes i anleggsbransjen

Hans Marius Eide er formann hos Drange Maskin sitt gang- og sykkelveiprosjekt ved Tranevatnet i Bergen. Eide mener SmartDok forenkler hverdagen og forbedrer dokumentasjonen. 

Kvalitet på arbeidet og korrekt dokumentasjonen ivaretar gode kunderelasjoner og et godt rykte

– Når du kan vise til god dokumentasjon på hva arbeiderne har gjort, så blir det sjelden eller aldri diskusjoner om feil på timer og sånt, sier Hans Marius Eide, som jobber som formann på gang- og sykkelveiprosjekt til Drange Maskin ved Tranevatnet i Bergen.

– Kundene ønsker korrekt dokumentasjon, og det får de.

Bygge- og anleggsbransjen er i stadig utvikling, og krav og forventninger til dokumentasjon av arbeidstimer og HMS er blitt betydelig høyere. Ikke bare for sin egen del, men også for kundene sin del, som ønsker et troverdig fakturagrunnlag.

– Det at vi kan levere korrekt dokumentasjon er veldig viktig for både oss og kunden, sier daglig leder Rune Grimstad i Drange Maskin.

– Kundene krever dokumentasjons-rutiner på timeregistrering og bildedokumentasjon, og det får de av oss.

Kan dette være en av grunnene til at dere er en foretrukket leverandør?

– Det handler om å ha kvalitet på arbeid og ikke minst dokumentasjon. Å kunne dokumentere hva vi har levert og hvilke ressurser det er levert med. Vi dokumenterer for eksempel ofte med bilder, og disse kan så kobles til korrekt prosjekt eller underprosjekt.

– Vi liker å tro at vi er flink da, vi har jo god erfaring, samt et godt renommé på grunnarbeid, samt rør- og betongarbeid.

Drange Maskin Gravemaskiner og to mennesker med logo

Dårlig vær stopper ikke maskinene eller folkene til Drange Maskin. Godt utstyr og dyktige mennekser er nøkkelen til sukess.

Fra utleie til totalentreprenør

Drange Maskin er i dag en totalleverandør innenfor fagfeltet grunn- og betongarbeider. Det som i dag fremstår som Drange maskin, har en tilknytting til Drange Maskinutleie, som ble etablert tilbake i 1981, og var forløperen til det som i dag fremstår som Drange Maskin.

– Drange Maskin ble stiftet i 1997. Gründer var Jan Drange, og han er med enda, forteller Rune.

– Jeg begynte her i 2003. Jeg tror jeg var nummer syv eller åtte som ble ansatt i selskapet. I dag er vi ca. 40 stykker i arbeid. Så vi har hatt en fin vekst.

I tillegg til egne ansatte har Drange Maskin også et stort antall innleid personell som også bruker SmartDok på prosjektene.

– Det er jo i enkelte perioder vi jobber med store prosjekter, og da har vi mange innleide i tillegg, samt bruk av underleverandør, sier anleggsleder/prosjektleder Pål Oldervoll.

Dere er jo veldig synlig i Bergensbildet. Er dere med på mange store prosjekter?

– Vi er stort sett hovedentreprenør og vårt nedslagsfelt er Bergen kommune og nabo kommunene. Om jeg skulle trekke frem noen prosjekter så er det jo naturlig å trekke frem nye Bergen lufthavn på Flesland, Bybanen i Fjøsangerveien, samt Knarvik sentrum i nye Alver Kommune.

– Vi var her totalentreprenør i forhold til grunn og betong på alle disse anleggene, forteller Rune.

– På nye Bergen lufthavn hadde vi tre entrepriser. Første entreprisen omhandlet hovedentreprisen for landskap/veisystem og inngangsparti for den nye delen av flyplassen. De to andre entreprisene omhandlet renovering og utbygging av rullebanen.

– I Knarvik sentrum holder vi nå på med et stort prosjekt på Knarvik nå som omhandler utbedring av både vei og va-trasè. Vi har også etablert både ny rundkjøring og en ny bussterminal langs E39 foran Knarvik senter

– Felles for alle prosjektene våre er at vi bruker SmartDok som dokumentasjonssystem.

STeffen Nerdal forklarer SmartDok til ansatt

SmartDok er på plass i Bergen med eget kontor som dekker Vestlandet. Her er SmartDoks Steffen Nerdal på besøk hos Drange Maskin.

Timelister i realtid

Timeregistrering kan for mange være en skikkelig verkebyll. Mye produktiv tid kan forsvinne både fra produksjonen ute på feltet og i administrasjonen dersom en ikke har et godt system på dette.

Drange Maskin tok i 2014 i bruk SmartDok for å få en enklere hverdag, og bruker i dag systemet både til timefangst, bildedokumentasjon, varetransport og serviceoversikt på maskinparken.

– Vi begynte jo med timelister på papir, og alt det arbeidet som følger med. Det å måtte huske å skrive timeliste, samt få med seg alt som er gjort. I slike tilfeller blir de fleste å skrive timelistene sine den dagen de må levere inn listene for å få lønningen, og da husker de ihvertfall ikke hva de har gjort, sier Rune.

– Nå med et digitalt system får vi inn timene med en gang. Vi har satt av en tidslimit i systemet på hvor langt tid i ettertid det er lov å registrere timer. Resultatet er genialt.

Det er jo tross alt lønns- og faktureringsgrunnlaget, og på den måten har vi veldig god kontroll nå. Timene er korrekt, på hvilket prosjekt!

Drange Maskin bruker SmartDok

Daglig leder Rune Grimstad og anleggsleder/prosjektleder Pål Oldervoll er fornøyd med datafangstsystemet i bedriften.

Én app – ett system for datafangst

I SmartDok får Drange Maskin tilgang til å registrere det meste en trenger ute i feltet.  Alt i én app – i ett system.

– Våre ansatte registrerer timer, dokumenterer bilder og avvik med appen, og opplever det som en enklere arbeidshverdag, sier Pål Oldervoll.

Han ønsker å trekke frem timekontofunksjonen som alle brukere har tilgang til.

– Timekontoen er også en fin ting de ansatte har lett tilgang til på telefonen. Her får de ansatte en korrekt oversikt over for eksempel avspaseringstid.

For administrasjonen har også arbeidet blitt lettere etter at systemet ble tatt i bruk.

– I administrasjonen godkjenner vi timer. Det går så automatisk inni UNi Micro som er vårt lønnssystem. Nå trykker bare kontormedarbeideren på en knapp så er det jo klart. De har fått en mye bedre hverdag, sier Pål.

– Det har lettet vår hverdag betraktelig. Vi sparer veldig mye tid når vi slipper å lete etter timer som medarbeidere har levert inn, legger Rune til.

HMS kort scannes på byggeplass via SmartDok byggekortleser

Når de ansatte befinner seg innenfor et anleggsområde scanner de seg inn via SmartDoks byggekortleser. Det er også mulig å bruke appen til å gjøre det samme. I tillegg finnes det en egen SmartDok UE-app for underleverandører.

Har oversikt over maskinene i appen

At Drange Maskin sin maskinpark er i god stand er veldig viktig for fremdriften i prosjektene, økonomien og ikke minst kundene som venter på ferdigstillelse. Selskapet har i dag over 30 maskiner, og av disse er det 15 gravemaskiner. En betydelig maskinpark som også krever oppfølging.

– Vi bruker også service- og maskinmodulen i SmartDok. Den holder oversikten over daglig vedlikehold over maskinene våre.

– Alle maskiner gås over hver dag via en sjekkliste i appen. Det mottas en melding dersom noe må utbedres eller at service og periodisk vedlikehold av maskinen må gjøres, sier Pål.

SmartDok har i dag mange standard servicemaler som kundene kan få tilsendt. Disse kan kundene så bearbeide selv eller beholde slik de er, slik at kunden slipper å lage disse selv.

Gravemaskin Drange Maskin

Feil på en gravemaskin kan komme til å koste et prosjekt dyrt. Drange Maskin registrerer daglige sjekklister på maskinene for å hindre unødvendige stopp.

Uante muligheter med digitale systemer

– Det er så mange muligheter med digital dokumentasjon. Om en bare ser hvordan vi opererte bare for noen få år siden, så har jo vi blitt veldig digitaliserte. Vi begynte egentlig med maskinstyring, så beregningsprogrammer og så datafangst.

– I dag signerer vi for eksempel faktura, avvik, varetransport og arbeidstimer elektronisk, sier Rune

De alle fleste oppdragene innenfor bygg- og anlegg er kontraktbaserte. Utfordringen kan ligge i å skille endringsarbeid fra kontraktsarbeidet.

– Vi driver aktivt å regulerer hva som er endringsarbeid/tilleggsbestillinger. Det er egentlig de timene som er utenom kontraktsarbeidet som er de som er veldig interessant å ha oversikt over. Fordi det er jo en tilleggsinntekt. Vi er her veldig fornøyde med hvordan dette fungerer for oss og hvordan vi lett får oversikt over dette med SmartDok.

Dersom du ønsker å kontakte Drange Maskin så gjør du det via deres hjemmeside, www.drangemaskin.no.

Ønsker du å vite mer om SmartDok, så gjør du det via www.smartdok.no.

Gravemaskin i arbeid

Drange Maskin er i full drift på prosjekter i i og rundt Bergen.