Data skal være forenklende, og må ikke bli en tidstyv!

Statens vegvesen - Tana bru

Byggeleder Ole Kleven i Statens Vegvesen region Nord er fornøyd med å ha fullført prosjektet uten økonomiske overskridelser og sier digital dokumentasjon er en del av grunnen til dette.

Statens vegvesen ønsket enkelhet og kvalitet i dokumenteringen av arbeidet med Tana Bru. Valget falt på norske SmartDok.

– Data er et fantastisk hjelpemiddel om det fungerer. Om ikke, så er det kun en tidstyv, sier Byggeleder Ole Kleven i Statens Vegvesen region Nord.

For Statens vegvesen var det viktig at brukerne kunne registrere sjekklister og bilder i et brukervennlig system, som ikke stjal tiden fra kjernevirksomheten.

– Kort sagt det handler det om å gjøre det enkelt. Er systemet brukervennlig, så betyr det lite eller ingenting etterarbeid. Det er svært viktig for oss når en går i gang med et slikt prosjekt, som nye Tana bru, legger han til.

– Jo mer en får dokumentert der og da, jo mindre etterarbeid.

Dokumentasjon med bilder forenkler og forbedrer kvaliteten

Å samle sjekklister med bilder på et sted forenkler arbeidet over hele linjen. Statens vegvesen har brukt sjekkliste/skjema-funksjonen i HMS-pakken i SmartDok for å dokumentere underveis.

– Et bilde sier mer enn 1000 ord, og vi har stor fokus på bildedokumentasjon, sier Ole.

Bildene som tas i SmartDok er lagret med GPS-koordinater, tidspunkt og vegreferanse.

– Når bildene tas i systemet kunne brukeren kommentere og tegne på bildet for å gjøre det enda enklere og tydeligere.

– Bildene er dessuten lett tilgjengelig, og på et sted. Det er slutt på tiden da bildene lå på harddisker spredt rundt i organisasjonen.

– SmartDok er et eksempel på et verktøy som fungerer, forenkler og sparer tid!

smartdok 2019

Å registrere befaringer ute i felten via mobiltelefon sikrer kvalitet

Gjennomført uten økonomiske overskridelser

Statens vegvesen kan sammen med sine samarbeidspartnere klappe seg stolt på brystet over å ha fullført et gigantisk prosjekt uten økonomiske overskridelser.

15. september var det klart for åpningsfest, litt forsinket på grunn av værutfordringer, men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.

Brua er på hele 260 meter lang og har et hovedspenn på 234 meter. Den er en del av europavei 6 og europavei 75, og avløste den gamle hengebrua fra 1948.

Kontrakten ble tegnet i november 2016, og byggingen startet over nyttår i 2017. HAK entreprenør AS i Alta er hovedentreprenør for prosjektet, og har hatt med seg flere underleverandører, som blant annet Ronny Hermansen AS. Alle disse bruker i dag SmartDok.

Nye Tana bru

Trafikken er i gang over den nye Tana bru, som er blitt litt av et landemerke langs hovedåren E6 helt nordøst i Norge

Tilpasset bransjen

SmartDok er spesialtilpasset bygge- og anleggsbransjen og ble valgt for å gjøre dokumentasjonsarbeidet enklere og bedre.

Ole er klar på hvilke positiv effekt bruk av et slikt system har gitt underveis i prosjektet.

– Det forenkler også arbeidet med timelister fra entreprenørene. Vi hadde oppdaterte rapporter fra dag til dag, og har hele tiden full kontroll på kostnader ved evt. tilleggsarbeid eller endringer som er oppstått

Det at også underentreprenører bruker SmartDok gjør også det hele mer sømløst.

– Vi hadde også oppfølging av entreprenør, vei, betong, stål og mottakskontroll i SmartDok. Alt via sjekklister i systemet, forteller han.

Gravemaskin

Ronny Hermansen AS var blant flere underleverandører som stod for mye av anleggsarbeidet.

Gjør det enkelt

Neste prosjekt for Ole og Statens vegvesen er Skarvbergtunnelen mellom Smørfjord og Repvåg, og der blir verktøyet også en viktig brikke for dokumentasjonen.

– Vi har gjort oss noen gode erfaringer angående dokumentasjon som vi kan ta med videre til dette prosjektet. Gjør det enkelt er nøkkelordet!

Se video av åpningen: