4000 meter med stålkjernepeler skal ned i det harde underlaget for å lage fundamentet for det nye sykehuset

Sør-Norsk Boring bruker SmartDok

Driftsleder Jarle Hundershagen og hans team er godt i gang med fundamenteringen i Hammerfest.

I 2025 skal det nye sykehuset i Hammerfest stå ferdig. Sør-Norsk Boring er en av mange underentreprenører som allerede er godt i gang med å sørge for prosjektets suksess.

– Det er ikke ofte vi har oppdrag så langt nord. Så dette er en veldig spennende for oss, sier driftsleder Jarle Hundershagen.

– Vi har hørt at høststormene kan bli voldsomme. Men vi er godt forberedt, og gleder oss til fortsettelsen.

Sør-Norsk Boring er blant de første underentreprenørene som jobber på tomta og skal være her langt ut på senhøsten. Det er Consto AS som er hovedentreprenør.

– Vi har satt opp i utgangspunktet 31 skift og har mobilisert 2 borerigger, kompressorer og graver for å utføre jobben. Mesteparten av utstyret og materielt ble sendt med båt, men det har også blitt fraktet utstyr på vei, sier han.

Sør-Norsk Boring Sykehuset i Hammerfest

Skiftene er godt i gang med å sette ned stålkjernepeler i bakken.

4000 meter med stålkjernepeler

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 33.162,6 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenligning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

For at sykehuset skal stå på stødig underlag er det viktig at fundamenteringen gjøres av erfarne folk.

– Vi skal fundamentere for hele tomta her. Det er rundt 390 pelepunkt for oss, og rundt 4000 meter med stålkjernepeler, forteller Jarle.

En forholdsvis stor oppgave selv for et firma som til daglig driver med dette.

– Dette er et givende oppdrag med noen utfordringer da grunnen består av mye grov stein og hardt fjell.

– Vi har stor erfaring med denne typen jobber. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike masser og terreng, sier han videre.

Grunnsteinen ble lagt ned av helse – og omsorgsminister Bent Høie mandag 8.juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Sør-Norsk Boring 4000 meter med stålkjerneperler

4000 meter med slike peler skal ned i jorda under det nye sykehuset.

Kontroll på tidsbruk

Et gigantisk prosjekt som et nytt sykehus krever god prosjektledelse, og for underentreprenørene handler det om å levere i tide med rett kvalitet.

Å ikke levere i tide kan føre med seg en uendelig rekke av forsinkelser og overskridelser, og ingen underleverandør vil være den uheldige som måtte forsinke et prosjekt av slike dimensjoner.

Sør-Norsk Boring bruker SmartDok som en integrert del av prosjektarbeidet. Vi bruker og utvider bruken av følgende moduler, timeregistrering med overføring til lønn og kalkulasjonsverktøyet, maskinregister, HMS/KS (pro versjon) og prosjektmodulen.

– SmartDok-appen har blitt en del av arbeidshverdagen til alle ansatte og det er et enkel måte å organisere alle oppgaver på.

– SmartDok er et godt digitalt verktøy som gir mye informasjon på en enkel måte.

– Vi bruker det til informasjon og timer, samt bildedokumentasjon. Et veldig effektivt verktøy for oss.

– Jeg slipper å ringe å spørre om hvor mange timer jobbet du i går? Jeg kan enkelt gå inn i verktøyet og sjekke opp produksjonen. Hvor mange timer, hvor mange meter peler det har gått med og mer, sier Jarle.

Sør-Norsk Boring bruker SmartDok som en integrert del av prosjektarbeidet

Tommy Bjåen registrerer timene sine i SmartDok og sørger for at timebruken hele tiden er oppdatert.

Kontroll på maskinparken

Vi spurte daglig leder i selskapet, Lars Oddvar Aulesjord om hvordan de holder kontroll på maskinparken.

– Vi har ca. 120 enheter registrert i maskinregisteret i SmartDok, der 15 er borerigger. Resten er kompressorer, lastebiler, gravere og biler.

Maskintimer blir registrert og ført mot rett prosjekt for å ha god kostnadskontroll og timer brukt.

– Vedlikeholdstiden blir registrert i systemet for å ha kontroll på maskinkostnadene, sier Lars Oddvar til slutt.

Rundt 390 pelepunkt skal ned i bakken under nye Hammerfest sykehus. GeoNord peiler ut hvor disse skal være slik at Sør-Norsk Boring skal kunne utføre fundamenteringen.

Om Sør-Norsk Boring A/S

Sør-Norsk Boring har drevet med boring og løsninger for fundamentering i over 20 år. Med base i Nome kommune i Telemark er Sør-Norsk Boring i dag et av de ledende spesialfirma innen boretekniske løsninger i Norge og utfører oppgaver for store utbyggere, små og mellomstore norske selskaper og offentlige byggherrer. Selskapet sysselsetter cirka 53 ansatte og omsatte i 2019 for 155 millioner kroner. Sør-Norsk Boring satser på opplæring av ansatte og har for tiden seks lærlinger i 4 forskjellige fag.

Sør-Norsk Boring gikk inn i Aarsleff-konsernet 02 juli 2020 for å sikre seg en enda sterkere markedsposisjon. Selskapet blir nå en del av et solid internasjonalt entreprenørkonsern. Aarsleff Ground Engineering har en solid posisjon i fundamenterings delen av anleggsmarkedet og utfører jobber over hele verden, med hovedmarked i Nord-Europa.

Sør-Norsk Boring peler