Hjelmen AS har tatt et bevisst valg om å satse på det grønne skiftet

Hjelmen AS Marit

Marit Vossgård er daglig leder i selskapet i Bergen som har tatt et bevisst valg på å fokusere på jobbene som er relatert opp mot det grønne skiftet.

Mulighetene innenfor det grønne skiftet er store. I dette markedet ser Marit og selskapet en fremtid.

Hjelmen AS er en entreprenør på vestlandet som er spesialisert på kompliserte oppgaver innen bygg og anlegg.  Selskapet har tatt det grønne skiftet til sitt bryst og ser bevisst etter oppdrag innenfor området.

– Kort tid etter at vi fikk godkjenningene fikk vi jobb av Fjord1, som innebar klargjøring for elektrisk drift av ferge på diverse kaier på vestlandet.

– Det er et bevisst valg for Hjelmen å delta i konkurranser om jobber relatert opp mot det grønne skiftet. Dette markedet er voksende.

I denne anledning og som et effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft, har bedriften sertifisert seg som miljøfyrtårn.

System gjorde det enklere å bli miljøfyrtårn

Kravene til miljøsertifisering innenfor anleggsbransjen er stadig økende, og trenden har vært at oppdragsgiver krever at selskapene skal være sertifisert for å kunne få tildelt oppdraget.

– For eksempel har Bergen kommune satt krav til sertifikat, enten til 14001, eller Miljøfyrtårn i flere av konkurransene de har utlyst i det siste, forteller Marit.

Miljøfyrtårn er likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse, og og Hjelmen valgte derfor Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Marit ønsker å trekke frem et hjelpemiddel som har forenklet prosessen.

– Vi bruker SmartDok som dokumentasjonssystem. Vår bruk av systemet har gjort det mye enklere å bli sertifisert. Miljøfyrtårn var tydelige på at de likte systemet til SmartDok veldig godt, forteller Marit.

Neste ut er ISO 9001 sertifisering for Hjelmen.

– Vi fikk en anbefaling om å fortsette å bruke SmartDok av sertifiseringsselskapet.

– Så vi har fått stor nytte av SmartDoks HMS-system, det er sikkert, sier hun.

Les mer om ISO 9001, ISO 14001 og miljøfyrtårn her.

Full fokus på HMS

Hjelmen er svært opptatt at HMS blir tatt på alvor. I det bedriften nå skal fusjoneres med Arvid Tvedt Entreprenør blir dette arbeidet enda viktigere.

– Vår nye felles kultur må ha rutiner til HMS og KS godt implementert fra starten av, sier Marit.

– Det jeg er mest redd for totalt sett er jo at noen skal skade seg på en eller annen måte.

– Å ha gode rutiner for å rapportere uønskede hendelser (RUH) og jobbe preventivt for å forhindre ulykker (SJA) er et stor fokus for oss nå, avslører hun.

Et godt system for å kunne jobbe med HMS har vært viktig for Marit.

– Jeg har prøvd mange forskjellige systemer for kvalitetssikring og HMS, og det er ikke alt som er like bra men det er klart att systemet blir ikke bedre enn det du putter inn, forteller Marit.

Mange selskap uten et godt system opplever det som en utfordring å få ansatte til å jobbe godt med HMS-arbeid, fordi det er tidkrevende og tungvint. Men for Hjelmen gikk det knirkefritt.

– Jeg var bekymret for at jeg måtte mase mye på de ansatte, men det gikk veldig fort og de er kjempeflinke. Nøkkelen er et brukervennlig hjelpemiddel og at du har HMS-systemet hele tiden med deg i telefonen.

HMS-systemet som Hjelmen bruker er SmartDok sitt HMS Pro. 

Hjelmen er svært opptatt at HMS blir tatt på alvor.

Mange selskap uten et godt system opplever det som en utfordring å få ansatte til å jobbe godt med HMS-arbeid, fordi det er tidkrevende og tungvint. Men for Hjelmen gikk det knirkefritt.