Industrigulv Spesialisten AS byttet system og opplevde det som en knirkefri prosess

Bjarne Moxness

Bjarne Moxness, arbeidsleder i Industrigulv Spesialisten syntes overgangen til SmartDok var svært enkel.

Når Industrigulv Spesialisten skulle bytte system var brukervennlighet det viktigste kriteriet.

I 2020 hadde selskapet bestemt seg for å skifte system for timeregistrering og HMS, og det aller viktigste kriteriet var at det nye systemet måtte være enkelt å komme i gang med, og lett å bruke for de ansatte.

Vi var i utgangspunktet bekymret for å skifte system. Forrige gang vi byttet system ble det mye styr og vi brukte mye tid på å få alle i organisasjonen i gang, sier arbeidsleder i selskapet, Bjarne Moxness.

Denne gang hadde de gjort grundige undersøkelser, og valget falt til slutt på SmartDok.

– De fleste brukerne i selskapet er jo de som bruker systemet via appen, og en er bekymret for at disse skal ha tid til å sette seg inn i et nytt system, forteller Moxness.

Denne gang kom systembyttet til å bli en positiv opplevelse.

– Å bytte til SmartDok var kjempeenkelt! Dere har en bra onboarding, og både administrasjonen og brukerne våre kom raskt i gang.

Account Manager i SmartDok, Steffen Nerdal synes det er hyggelig å høre at kundene kommer enkelt i gang med systemet.

– Vi leverer et system som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder, og i det ligger det en forventning om at en kommer i gang kjapt med systemet, forteller han.

– Derfor har vi brukt mye ressurser på å lage et brukervennlig produkt og ikke minst ha tilgjengelig en god support som sørger for en god onboarding for nye kunder, som Industrigulv Spesialisten, forteller Nerdal.

Bjarne Moxness og Steffen Nerdal

Account Manager Steffen Nerdal er ute å besøker Bjarne Moxness på kontoret hans i Bergen. Moxness har et spørsmål om en funksjon i appen, som Nerdal hjelper han med.

Den største gulventreprenøren i Hordaland

Industrigulv Spesialisten ble startet i 1997 av Per Olav Jensen og Geir Rune Berg. I dag jobber over 30 ansatte i bedriften som omsatte for rundt 90 millioner kroner i 2020.

Selskapet driver i hovedsak med Herdeplast, støpning og avretting av gulv.

hjemmesiden til selskapet kan vi lese følgende:

Med en kombinasjon av avansert utstyr og velkvalifisert personale med høyt faglig nivå, gir vi våre oppdragsgivere et godt og kvalitetsmessig resultat. Vi utfører ulike oppdrag; alt i fra små garasjer til store industribygg.

– Ambisjonene er selvsagt å vokse og kunne gi en sikker og god arbeidsplass for våre ansatte, sier Moxness.

Hva er den største forskjellen å drifte en gulventreprenør i 2021 kontra for 20 år siden?

Den største forskjellen er at det har blitt mye mer krav til dokumentasjon, og dermed mer administrasjon, forteller han.

– Før hadde vi papirlister vi registrerte timer på. Våre ansatte registrerte lister med timer og materiell de hadde forbrukt. Det var veldig uoversiktlig og tidkrevende, og mye papirer å håndtere. Vi ønsket mer kontroll og enklere fakturering. Det var nok hovedgrunnene til at vi byttet til et digitalt system..

Arena Nord - Indurstrigulvspesialisten

Industrigulv Spesialisten har stått for støpning og avretting av gulv i Arena Nord. 

Byttet digitalt system to ganger

Etter å ha gått over til et digitalt system fikk de mer kontroll, men var ikke fornøyd med brukervennligheten og appen.

– Vi skiftet så digitalt system til et system mer tilrettelagt for mobil, men savnet da en del viktige funksjoner som skulle gjøre det administrative arbeidet enklere. Vi endte opp med å bytte nok en gang, forteller Moxness.

Det tredje digitale systemet Industrigulv Spesialisten tok i bruk ble da SmartDok.

– SmartDok er mye mer oversiktlig å jobbe med enn det vi hadde tidligere, pluss at den er mer funksjonsrik. Mye av det vi savnet i det forrige systemet er i SmartDok, forteller Moxness..

Hvordan synes du påstanden alt i en app – ett system står seg i forhold til SmartDok?

– Ja, absolutt. Etter hvert som vi har blitt mer kjent med systemet og mulighetene, så er det en påstand som vi kan stå bak.

– Vi har jo vært innom flere systemer, så vi vet jo at SmartDok er mer brukervennlig via app og ikke minst mer innlysende å bruke for oss som jobber i administrasjonen via PC.

Daglig leder i selskapet Per Olav Jensen er helt enig med sin arbeidsleder angående bruk av systemet.

God oppfølging er viktig. Når vi kjøper et system forventer vi at det skal være enkelt å komme i gang med, og god support når vi trenger det. Det har SmartDok!

Ønsker du å prøve SmartDok som ditt dokumentasjonsystem? Ta kontakt med oss her!

Om Industrigulv Spesialisten AS

Industrigulv Spesialisten ble startet i 1997 av Per Olav Jensen og Geir Rune Berg. Bedriften sitter inne med en betydelig kompetanse og benytter kun anerkjente produkter. I løpet av disse årene har industrigulv spesialisten blitt den største gulventreprenøren i Hordaland.

Selskapet sysselsetter over 30 personer.

Industrigulv Spesialisten (IGS) legger stor vekt på å være en trygg leverandør for kundene. Med en kombinasjon av avansert utstyr og velkvalifisert personale med høyt faglig nivå, gir vi våre oppdragsgivere et godt og kvalitetsmessig resultat.

Vi utfører ulike oppdrag; alt i fra små garasjer til store industribygg.