Enkelt å komme i gang

Vi i SmartDok har hatt stort fokus på at kundene enkelt skal komme i gang med det nye systemet. Et HMS/KS-system som ikke er brukervennlig er et system som ikke kommer til å bli brukt. Derfor har vi brukt mye tid på å gjøre det enkelt for brukeren og lett å komme i gang med.

Vi spurte Evalill hvordan deres opplevelse av å komme i gang med systemet var.

– Vi opplevde det som smertefritt, samtidig kjenner man jo endel ting igjen fra KSMEF, som naturlig nok gjorde det enklere. Så den er jo på en måte satt opp litt likt, men SmartMEF er på sin side lettere i bruk.

Store prosjekter krever god dokumentasjon

Anlegg Nord har mange prosjekter pågående, og mange av dem både krevende og store, som jobben på Kvænangsfjellet der selskapet jobber med den nye veien i forbindelse med tunnel-prosjektet.

– Og så har vi den nye brøytekontrakten i Nord-Troms som varer helt til 2027, som nylig er igangsatt. Slike langtidsprosjekter er viktige, de holder mange i drift og gir kontinuitet og trygghet. I tillegg avslutter vi i disse dager vegprosjektet i Tarmfjordvika, sier hun til slutt.

Selskapet har alle brikkene på plass for å lykkes. Dyktige ansatte, en veldrevet organisasjon, pågangsmot og et godt dokumentasjonssystem. Det er ingen grunn til å frykte for fremtiden til Anlegg Nord.

Ønsker du å komme i gang med SmartMEF? Ta kontakt med oss her!

Les mer om SmartMEF